fatih sultan mehmed hristiyan?

  3
  sadekahve 23.2.2018 08:09
  fatih’in annesinin mara despina olduğunu ileri sürerek, annesi tarafından hıristiyanlığa meylettirilmiş olabileceğine dair iddiadır.

  ikinci iddia, fatih sultan mehmed’in tamamen divan şiirinin kuralları içinde kalarak yazdığı bir şiirdir. daha önce de ifade ettiğimiz gibi, fatih, avni mahlasıyla gazeller ve kasideler yazan ve hatta bir divanı bulunan büyük bir divan şairidir.

  fatih’in aşk şiirleri, genç ve güzel bir padişahın her emrine amade kolay sevgiler için değil, sevgileri gönüllerde sıcak ürperişler uyandıran manevi güzeller için söylenmiştir. bu şiirlerde şahane bir tevazu’, aşkı ve sevgiliyi her saltanatın üstünde tutan bir incelik vardır. fatih’in şiirlerinde tasavvufi aşklar da yer almaktadır.

  divan şiirinde bazan kafir, aşıkına yaptığı zulümlerden dolayı sevgiliye de denilir. bu manada kullanıldığı şiirlerde, sevgilinin saçına zünnar ve zülfüne de çelipa yani haç denilir.

  kafir, isevi veya benzeri kelimeler, sevgili için kullanıldığında, kelimenin takdir edici ve övücü anlamı ile tevriye sanatı yapılır. divan şairleri, sevgilinin dudağını can veren havasıyla isa’ya benzetirler ve sevgiliden gelen saba yeline de diriltici özelliği se-bebiyle isa adı verirler.

  bütün bunlar, divan şiirinde yerleşmiş olan mazmunlardır. bunları kullanan ve sevgili hayaliyle isayı öven bir divan şairine hıristiyan suçlamasını yapmak, olsa olsa divan şiirini bilmeyen cahillere mahsustur.
 • 1
  yaz 23.2.2018 10:12
  neyse ne bizi dini hiç ilgilendirmiyor.
 • 0
  anlamadimbabacim 23.2.2018 10:47
  fatih sultan mehmed in annesine mara hatun diyen ağır cahilidir.acin biraz kitap okuyun amk.mara hatun fatih in üvey annesi.kimsede bilgi yok fikir var.oz annesi türktur kabri bursadadir.