habitat

    2
    hurshit 30.6.2020 20:57
    bir canlının diğerleri ile kurduğu bir yaşam alanını ifade eder. cansız varlıklar bir habitat üyesi olamaz. her habitatın kendi içerisinde çok hassas bir dengesi vardır.