şeyhilik

  2
  yuceltanay 28.6.2018 21:26
  kurucusu şeyh ahmed ahsa (öl.1827) olan islami tarikat. onun inancına gör imamlar tanrısal kimselerdir, onların gövdeleri ölümlü, tinleri ölümsüzdür.gövdenin ölümü yokluk değil dağılmadır, tinde dağılma yoktur. tanrısal bir töz olduğundan bütündür. bütün bilgiler imam’ın gönlündedir, islam dininin benimsediği önsüz yazgı, levh-i mahfuz denen saklı belge imamın gönlüdür, orada tüm nesneler önceden kurulmuş düzen gereği vardır.

  bu düzen kuran, imama tanrısallık kazandıran tözdür, açıkçası tanrı’dır. tin ölümle daha iyi, daha yetkin bir gövdeye geçer, orada sonsuzca kalır. bu dünyanın dışında başka bir dünya, ahiret yoktur. insanlar bu konuda imama uymadığından yanılmıştır.
 • 0
  yuceltanay 28.6.2018 21:28
  isnâaşeriyye mezhebi içinde doğan şeyhîlik ve onun mahsulü olan bâbîlik hareketinin iran'da mirza hüseyin ali nûrî tarafından ortaya konan şeklidir.
 • 0
  piiuv 28.6.2018 23:40
  kardeş bu nasıl şeyhlik sen tarikatı yanlış anlamışsın tasavvuf böyle birşey değil
  0
  yuceltanay 29.6.2018 19:25
  bu şeyhlik değil, şeyhilik sen yanlış anlamısın bu bir tarikattır.sen anladığın tasavvuf , farklı