buraya c ç harfleriyle başlayan bir atasözü bırakıyoruz

  4
  incekalem049 29.5.2020 18:07
  cahile söz anlatmak,deveye hendek atlatmaktan zordur.

  cambaz ipte,balık dipte gerek.

  cefa çekmeyen sefanın kıymetini bilmez.

  can çıkmayınca huy çıkmaz.

  çalıda gül bitmez,cahile söz yetmez.

  çarşı iti ev beklemez.

  çirkefe taş atma üstüne sıçrar.

  çivi çıkar ama izi kalır.

  çok arpa atı çatlatır.

  çok bilen çok yanılır.

  çürük tahta çivi tutmaz.

  çobansız koyunu kurt kapar.

  çocuk doğmadan don biçilmez.

  çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar.

  çok koşan çabuk yorulur.