akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.
dün dün