müslüman olan ama olmayan; milliyetçi olan ama olmayan; kürtleri sevmeyen ama sevene tapan

  -1
  hellomyfriend 16.2.2017 22:50 ~ 22:52
  milliyetçilik dine ters. bizi gafillik ile asagiladiklarinı sananlar gafil

  ahmet kayaya terörist derler, kürt derler; allahın dinine tapan insanı ayristirirlar, boburlenirler: kendilerini üstün görürler ve bu yanlıştır haramdır.

  onun dışında bir söz vardır (solcular yüksek ses ile, sagcilar kısık ses ile dinler ahmet kayayı) diye.

  bugün taptiklari adamın taptiğı adam zamanında ahmet kaya nin müziğine ağladı. eski defterleri açsam bin bir bok pusur çıkar halen insanların sanatlarina küfür ederler.

  birde bu insanların ağzından düşmeyen milliyetçi laflar bakalım;
  müslümanlık içinde milliyetçilik ve ırk kavramı

  sual: ırkçılık nedir, ırkçılığın dinimizdeki yeri nedir?
  cevap
  islamiyet, hangi ırk, dil ve ülkeden olursa olsun, bütün müslümanların birbirinin kardeşi olduğunu bildirir. allah indinde herkes, insan olarak, bir tarağın dişleri gibi birbirine eşittir. namaz kılarken, en büyük rütbeli bir müslümanla en küçük rütbeli, en zenginle en fakir, bir beyazla bir zenci müslüman yan yana durur ve allahü teâlâya birlikte secde ederler. dinimizde ırk ve millet üstünlüğü yoktur. müslüman zenci bir hizmetçi, kâfir bir beyaz kraldan üstündür. kâfir kral ebedi cehennemde, müslüman zenci hizmetçiyse ebedi cennette kalacaktır.

  hiç kimse ana babasını seçemediği için, ırkını, milliyetini de seçemez. ancak, ceddinin dine hizmetlerinden dolayı ırkını sevmesi, suç olmaz. mesela, osmanlı türklerini sevmek kınanmaz. hatta hizmetlerinden dolayı her zaman dua etmek gerekir.

  yahudi kendini asil bilir. hristiyan, zenciyi aşağı görür. islam dini, ırk, renk, milliyet, siyasi inanç, lisan ve tahsil seviyesi ayırt etmeden, her insanın şeref ve itibarına hürmet eder.

  kendi ırkını dinimizin üstünde tutmak veya kendi milletinden olan gayrimüslimi başka milletten olan müslüman’dan üstün tutmak, ırkçılık olur. kur'an-ı kerim ve hadis-i şerifler, ırkçılığı, ırk üstünlüğünü kesin olarak reddetmektedir. bir âyet-i kerime meali:
  (ey insanlar, sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. allah indinde en üstününüz, takvada en ileri olanınızdır.) 13 (takva, allahü teâlâya inanıp, onun emir ve yasaklarına riayet etmektir. kısaca haramlardan sakınmak demektir.)

  bir önceki âyet-i kerimede, ey iman edenler buyurulurken, bu âyet-i kerimede ey insanlar şeklinde hitap edilmektedir. hitap yalnız inananlara değil, bütün insanlaradır. bütün insanlar, aynı ana-babadan, yani hazret-i âdem ile hazret-i havva’dan meydana geldiler. bu bakımdan bir ırkın diğerine üstünlük taslamaya hakkı yoktur.

  âyet-i kerimede, tanışmakta kolaylık olması için, milletlere ve milletler içinde kabilelere ayrıldığımız ve allah indinde üstünlüğün, müslümanlığa bağlılıkla ölçüleceği bildirilmektedir. araplar veya yahudiler üstündür denmiyor. birkaç âyet önce de müminler ancak kardeştir buyuruluyor. (hucurat 10)

  arapların veya başka bir ırkın değil, yalnız müminlerin kardeş olduğu açıkça bildirilmektedir. hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
  (allahü teâlâ, cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. hepiniz âdem aleyhisselamın evlatlarısınız. âdem ise topraktan yaratıldı.) [tirmizi]

  (rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. arabın aceme, olmayana acemin araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. üstünlük ancak takva iledir.) Neccar

  (acemlerden, dininizi kabul edenler ve nesebinize katılanlar olacaktır.) [hâkim]

  (müslümanlar kardeştir. takva hali hariç, kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.) Ebu Nuaym

  (ey kureyşliler, kıyamet günü herkes ameli ile gelir. siz dünyayı omuzlayarak gelmeyin! bu halde gelip de, “ya resulallah” deseniz, tarafınıza bakmam.) [taberani]

  (insanlar olarak bir tarağın dişleri gibi eşittir.) Lal


  millet ve milliyetçilik
  sual: (millet din demektir. bunun için fransız milleti, türk milleti denmez. türk milliyetçisiyim demek de, türkün dinindenim demek olur ki çok yanlıştır) diyenler çıkıyor.
  cevap
  millet kelimesi çeşitli manalara gelir. birkaçı şöyledir:
  1- din manasında kullanılır. "millet-i ibrahim", "millet-i resulullah" gibi.

  2- ümmet manasında, bir din mensuplarının tamamına denir. "islam milleti", "yahudi milleti" gibi.

  3- topluluk manasına gelir. "kâfirler tek millettir", "kâfir milleti zalimdir" gibi.

  4- sınıf, cins, taife manasına kullanılır. "kadın milleti", "şoför milleti" gibi.

  5- halk manasına kullanılır. "bu millet, iyiye layıktır" gibi.

  6- kavim manasında kullanılır. din, dil, tarih, gelenek, kültür, ideal ve vatan birliği olan topluluk demektir. "türk milleti", "arap milleti" gibi.

  m.dinimizislam.com/.../detay.asp