9

devlet nasıl yürür? devletin kemiği nedir?

başlık boktan olabilir fazla takılmayın. içerikte boktan zaten bence okumayın.

devletin yürümesinin tek yolu vardır, ''beyin''. para, doğal kaynaklar veya insan sayısı devletleri yürütmez.

5.000 yıllık devletler tarihine bakın, hep ''beyin'' sahibi devletler güç sahibi olmuştur.

''beyin'' yoksa devlet de yok.

1923'ten önce devletin yıkılma sebebi ''beyin noksanlığı'' idi.

amerika'nın son asra hükmediyor oluşunun tek sebebi de ''beyin'' dir.

atatürk'ten sonra kim yönetti bu ülkeyi?

ilk başta amerika güdümündeki menderes ve ekibi. devletin derinlerine işleyebildiler mi? hayır, neden? çünkü ''beyin'' yoktu.

sonra kim geldi? onlarca farklı hükümet, abd güdümündeki askerler vs.

ne oldu? ''beyin'' olmadığı için yönetim neredeyse her 2-3 yılda bir değişiyordu. devlet beynini arıyor ama bir türlü bulamıyordu. bir bulsa beynini, vücut sağlam çalışacak ama vücut öyle mal gibi yatıyor.

bi ara milli görüşçüler geldi, onlar da ''beyinsizlikten'' ötürü hükmetmeyi bırak titretemediler bile.

gladyo çıktı ortaya. gladyo devleti 20 yıldan fazla yönetti, ''beyin'' vardı ama beyinin amacı devleti yüceltmek değil zümreyi yüceltmekti.

sonra fetö çıktı ortaya, bunlar işlediler devleti, gladyonun amına koydular ama öldüremediler. yok olmaları tek bir geceye baktı. ''beyin'' yoktu çünkü, devlet beyni yoktu. cemaat beyni vardı.

gladyo tekrar çıktı ortaya. bu sefer karşısında fetö yerine menzil var.

birinde ''zümre beyni'', diğerinde ''tarikat beyni''.

şimdilik ortak yürüyorlar, çok yakındır takışmaları. gladyo asla ortak sevmez.

akp mi? akp sadece yüz, yetişmiş ''beyni'' neredeyse hiç yok.

atatürk öldü, ''devlet beyni'' de öldü. o yüzden yokluklar içindeki ülke uçak üretebilmişken, biz bugün soframızdaki etten, mercimeğe kadar her şeyi ithal ediyoruz.

''beyin'' sahibi olmayan ülkeler ''köle'' olmaya mahkumdur. vücut iflas etmeden o ''beyni'' buluruz inşallah.

güzel saçmaladım.

 • 1
  hedap 5 ay önce
  vergidir. vergi almayan devlet yatakta duramaz, düşer.
 • 0
  ___koray_____ 5 ay önce
  bizimkinin orta ve alt sınıfa kalkan bir penisi var, başka da bi şeyi yok maşallah🤬
 • 0
  adolfbey 5 ay önce
  devletin temeli sözlü ahlak ve kültür kurallarıdır.
 • 0
  helianthus 5 ay önce
  uluslararası ilişkilerde çok güzel bir kavram var bunu açıklamak için. "failed states"
  biçimsel olarak bir devletin gerektirdiği her unsura sahip. bir ülke toprağı var, sınırları var, ulusu var. ama içine baktığında boktan.
  etnik ayrımcılık, sınır çatışmaları, ekonomide yolsuzluk, adli ve idari makamlarda yozlaşma, hayat standartlarının düşüklüğü, gelir adaletsizliği vs.vs
  beyin kısmına kısmen katılmakla birlikte her devlet aynı şekilde yönetilemez. bu sadece beyinle alakalı bir mevzu değildir. bu aynı zamanda coğrafyasal bir olaydır. hani derler ya coğrafya kaderdir diye. coğrafya bir devleti oluşturan bu unsurların başarısız olup olamayacağını test eden bir olgudur. coğrafya bir devletin "yürünmesini" engelleyecek nitelikteyse o devlet yürümez. burada coğrafyadan kasıt tabii ki dağlar ovalar değil yürütmeye çalıştığın devletin jeopolitik özellikleridir. çoğu zaman bu jeopolitik özellikler stratejik bir konuma sahip olmakla eşdeğer görülür ama hayır. jeopolitik devletinin bel kemiğini oluşturan ulusunun, devletinin sınır komşularının, sınır komşularını oluşturan devletlerin uluslarının bütün bu unsurların toptan incelenmesini gerektirir.
  türkiye başarısız bir devlet midir? belki kuzey afrika ya da orta doğu ülkeleri kadar değil ama türkiye'nin jeopolitik konumu türkiye'yi başarısız bir devlet yapmaya elverişli koşullar sağlayan niteliktedir. bir kere devlet denen organizmanın günümüz açısından en önemli unsuru ulus kavramıdır. bütün devletler bir ulus devlettir. ulus soyut bir kavram olmakla birlikte belirli bir ülkü ortaklığında birleşmiş, tarihi ve kültürel bağları bulunan bir grup insanı ifade eder. bu bağ tabii ki gerçek değildir. yaratılmıştır. bu bağın en gerçekçi şekilde yaratılması bir devletin en uygun şekilde yönetilmesini sağlar. bu dünyadaki tüm ulus devletlerde bu şekilde gerçekleşir. bu bağı en etkili şekilde yaratabilmiş devlet yönetimleri her zaman daha başarılıdır. şimdi ülkemize dönecek olursak ben şahsen türkiye'de bu bağın yaratılmasının yarım kaldığını düşünüyorum. türkiye cumhuriyeti öncesi zaten osmanlı'da ulus diye bir kavram yok. osmanlı millet sistemiyle yönetilen bir imparatorluk. bu kabaca osmanlı içinde yaşayan nüfusun dini özelliklerine göre ayrıştırılması olarak ifade edilebilir. türkiye cumhuriyeti bu millet sistemini tasfiye etmekte bir miktar güçlük yaşamıştır. türklük aslında etnik kimlik olarak değil bir üst kimlik olarak tasarlanmaya çalışılmalıydı. ama türklük bu üst kimlik vasfını kazanmakta başarısız oldu ve bu sefer etnik ayrımcılıklar baş gösterdi.
  ikincisi türkiye'nin sınırları. sınırlar jeopolitik değerlendirmenin en önemli unsurudur. jeopolitikçilere göre sınır ötesindeki herhangi bir ülkede mevcut ülkenin belirli bir kısmını kendi sınırlarına katmak isteyen bir topluluk varsa ve topluluğun üyeleriyle diğer ülkenin sınırı içerisindeki topluluk aynı özellikleri taşıyorsa (etnisite olabilir) o zaman sıçtın. çünkü sürekli bunu bahane ederek çatışma, savaş, iç karışıklık çıkarabilecek iki topluluğa sahipsin. biri içerde biri dışarda. türkiye için bunu da check ettikten sonra gelelim uluslararası ilişkilere. ulus aynı özellikleri taşıyan aynı ülküde birleşen insan topluluğu dedik ve bunun yaratılması gerek dedik. ulusun aynı ülküde birleşmesi de jeopolitik bir olgudur. eğer senin devletinin ülkesi stratejik olarak önemli bir bölgede bulunuyorsa etrafında daha güçlü devletlerin mücadelelerine konu oluyorsan, bir de üstüne içeride parçalı bir yapı sergiliyorsan geçmiş olsun. kendi özerk politikalarını uygulama fırsatın olmayabilir. dış destekli darbeler, isyanlar ülkenin bir parçası olabilir. içeride ulusun parçalıdır. atıyorum doğusu ve batısı farklı şeyler arzular farklı yaşamak ister, bunlar ulus kimliği sorunları yaratabilir. büyük devletler stratejik olarak ülkene sızmak ve senin ülkenden kendi çıkarları doğrultusunda faydalanmak isteyebilir. ya da sınırların içerisindeki ulusun parçalı yapı sergilediğinden her bölge kendi jeopolitik yönelimini farklı belirler, farklı dil konuşup farklı kültüre sahip olabilir. işte bu tarz devletlerin yönetimi zordur. yöneticilerinden, nüfusundan bağımsız olarak zordur. çünkü devlet yönetimi salt iç özelliklere indirgenebilecek bir şey değildir. uluslararası ilişkilerde bütün devletler bütün devlet dışı aktörler birbirini derinden etkiler. bu meksika dalgası gibidir. yan fikirler, düşünceler, yaşam biçimleri hızlıca yayılır. bunun yanı sıra daha büyük devletlerin politik etkileri asla gözardı edilemez. her sorun askeri ya da ekonomik güçle çözülemez vs. vs.
dün
 • saçmalamaca

  bazı günler vardır yapacak hiçbir şey yoktur. çok ciddi sıkıntı yaratır. önünüzde zaman var ama o zamanı nasıl değerlendireceğinizi bilmiyor zaten istemiyorsunuz. fakat bir nokta oluyor, bu nokta benim için çok yağmurlu bir günde verandada oturmaktı

  26 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  ismail5412
  www

 • bu bölüm #karışık bölümünün alt bölümüdür.
 • saçmalayın işte

  birbirine hakaret etmek dışında her şey olur.