yavaş, ince ince yağan yağmuru anlatan kültürel ikilemeler

  2
  alicoyum 21.9.2019 20:56
  çiyen çiyen (cisil cisil yağması)
  imez imez yağması (yavaş yavaş)
  pesen pesen (püsen püsen)
  sıyır sıyır yağmak (sine sine)
  ziğim ziğim yağmak (ağır ağır)
  çısan çısan yağması (çişen çişen).