dahi anlamındaki de/da'yı ayırmayı bilmeyip açıköğretim sınavını organize etmek