15

türk standartlar enstitüsünün görevleri

türk standardları enstitüsü'nün görevleri şunlardır :

- her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
- enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde türk standardları olarak kabul etmek.
- kabul edilen standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
- kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.
- standardlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.
- üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standardlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.
- standardlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standardların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
- yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek.
- standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek.
- metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.
- türk standardları enstitüsü'nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi genel kurul'ca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.
 • 0
  noproblem 1 yıl önce
  ben sadece süte adını yazmak sanıyodum
 • 1
  micheldebourbon 1 yıl önce
  bir de (pi: @shewolf)'un görüşlerini almak var. :)
 • 0
  caytiryakisi 1 yıl önce
  görevleri bunlardır ama yapmak zorunda değildirler. genelde yatıştır, güzel iştir.
 • 0
  venomzehiri 12 ay önce
  tesadüfen okuyorum ama bunlar hep genel kültür geliştirir
6 saat önce dün
 • nedir

  Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.

  70 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  filozofunsakali

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • bölümün konusu dışında içerik girmek yasaktır.