5
varna meydan savaşı,sultan mehmet'in mektubu
sultan ıı. murad, şehzade alaaddin çelebi'nin vefat etmesi üzerine son derece üzüldü ve devlet işlerini on iki yaşındaki oğlu sultan mehmet'e bırakarak manisa'ya çekildi.
işte bu gelişmeler macar kralı ladislas içi bir vesile oldu. derhal osmanlılarla yaptığı antlaşmayı bozan ladislas, savaş hazırlıklarına başladı.
haçlı ordusu kasım ayının dokuzuncu günü varna şehrine girdi. müttefikler ordusunun saldırı hazırlıkları yaptığını haber alan osmanlılar ise derhal bir harp meclisi topladılar. bu mecliste sultan murad'a mektup yazılmasına karar verildi.
bu mektupta sultan murad'a derhal tahtına çıkmasının gerekliliğinden bildirilmişti.
sultan murad ise mektupa şöyle cevap veriyordu; "oğlumuz sultan mehmed'e hilafet makamını ve saltanat tahtını devretmekten maksadımız, bundan böyle istirahat etmekten ibarettir. padişahlık kendine lazımsa din ve devleti korusun!"
bunun üzerine sultan mehmed ikinci bir mektup yazarak şöyle dedi; "cihan sultanlığı kendisine ait ise, tahtının başına gelip düşmana ders vermesi farzdır. yok padişah biz isek verilen emre uymak üzerlerine elzemdir!" bunun üzerine derhal harekete geçen sultan murad topladığı 40.000 kişilik ordusu ile edirne'ye hareket etti ve rumeli'ye geçti.
süratli bir emirle ordu savaş meydanına yani düşmanın daha önceden geldiği varna önlerine geldi. bu sırada osmanlı ordusu yaklaşık 100.000 kişiyi bulmaktaydı ve savaş düzeni tıpkı niğbolu savaşı'ndaki düzene benzemekteydi.
savaşın başlamasıyla iki orduda birbirlerine şiddetli hücumlarda bulundular. bir ara müttefikler ordusu üst üste birkaç başarı kazandı. bu arada macar kralı ladislas da savaşın kesin sonucunu kendisi belirlemek için 500 seçkin askeriyle yeniçerilere doğru ilerlemeye başladı. bir anda bu kuvvetin etrafını saran yeniçeriler birçok düşmanı öldürdüler. ayrıca koca hızır adında bir yeniçeri macar kralı ladislas'ın kellesini keserek padişaha getirdi. kesik kelleyi bir mızrağa taktıran padişah onu tepeye astırdı. bunu gören birçok düşman askeri de kaçmaya başladılar.
böylece osmanlılar yeni bir zafer kazanmış oldular.
 • 0
  kaygusuzyazar 10 ay önce
  bu hadiseyi anlayabilmek içib çandarlı halil paşayı araştırmak lazım . varn savası öncesi mehmet e darbe planı yaptı . bunu unutmayan mehmet istanbulun fethinden sonra çandarlıyı idam ettirdi


 • menkıbe

  Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâyeler Olağanüstü olaylarla ilgili anlatılar

  14 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  keyiftuccari

 • gerçeklik ve dogruluk vaadetmiyoruz.

  abone olmayı unutmayın


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...