her elini sıkana dost, her canını sıkana düşman olma

  • güzel sözler

    Günlük hayatta karşınıza çıkan veya beğendiğiniz güzel sözleri paylaşabilirsiniz.

  • -puiv genel kuralları geçerlidir.

    -lütfen söz sahibine yer veriniz. bilmiyorsanız anonim yazabilirsiniz.