sübhanallah
  • 0
    ofsaytsizburak 12.11.2016 20:55
    1440p ? ben hala 720p. gerçi ıphone'da hala 720p ahahahahahahahhahaha