barıs kaya gene vermiş ayarı
 • 3
  kayipunicorn 21.9.2019 02:58
  abi çok iyi cevap ya!
 • 3
  horseman 21.9.2019 12:05
  çok ayıp barış kaya kaya ayar veriyor
 • 3
  defnem 21.9.2019 12:21
  yargı dağıtmış
 • 2
  ofsaytsizburak 21.9.2019 13:06
  üsttekine zaten verecek cevap yok da dini inanışlar ile gelişmişliğin ne alakası var en azından o zamanlar için konuşuyorum.
  bilgisizin sağcısı da solcusu da hiç çekilmiyor. çoğu pagan dininde göğe konuşlandırılan bir tanrı/tanrılar anlayışı var. hatta kabile hayatının olmadığı zamanlarda yaşayan insanlarda bile bu anlayış var. göğe bakıp bir şeyleri anlamlandırma anlayışı. bu onları daha mı gelişmiş kılıyor ne saçma bir düşünce.
  0
  hedap 21.9.2019 16:07 ~ 16:08
  aslında daha gelişmiş kılıyordan ziyade daha akıllı kılıyor.
  panteizm veya tasavvuf gibi sarhoş edici dinlerin etkisiyle maddeye tapınma ve maddeden olanları aracı kılma gibi çağ dışı hareketler değil, kendi zamanına göre en uygun inanışı sergilemisler.
  hatta zamanına göre çok ileri bile diyebiliriz.
  0
  ofsaytsizburak 21.9.2019 17:19
  panteizm demeyelim aslında onlarda ritüeller yok. diğerinde haklısın. gazali anlayışı desek daha doğru olur. islam kültüründe yaşayan insanların zihniyetini akılcılıktan uzaklaştırmasında büyük payı var.
  yine neye göre,hangi koşullarda akıllı? semavi dinler dışındaki dinlerin hemen hemen hepsi(böyle diyorum çünkü bazı dinlerin ortaya çıkışında ve gelişiminde kültürel etkileşimlerin büyük etkisi var) doğa olaylarına veya daha kapsamlı söylersek coğrafi koşullara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. bu yüzden eski toplumların akıl seviyesini ki bence yanlış tabir, inandıkları dinlerle bağdaştıramazsın. hatta benim görüşüme göre şu zamanda bile bir toplumun gelişmiş seviyesiyle inandığı din doğrudan bağlantılı değildir belki etkenlerinden biri olabilir.
  çıkıp bir yunan sana dese benim atalarım sizin atalarınızdan daha gelişmiş diye,öne sürdüğü şey de günümüz dünyasının düşünsel alanlarının temelini atan antik yunan filozofları olsa o zaman ne derdin? o da bilimsel gelişmişlik penceresinden bakarak kendi kültürünü üstün göstermiş olacak. şuan bu twitte yapılan da bu. insanları,kültürleri geçmişe dayanarak şuan için yargılamak. doğru değil,objektif değil. popülist siyasetçilerin de yaptıkları tam olarak da bu.
  ne olursa olsun geçmişe coşkunlukla değil bilimsel bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor. toplumumuzdaki aksaklıkları ancak böyle çözebiliriz. popülizmden uzaklaşmalıyız.
  0
  hedap 21.9.2019 17:33
  ritüel açısından içerisine katılabilecek pek çok şey var ama. şimdi günümüz modern tabiriyle tanrı parçacıklar halinde her yerde. yani o zamanın putperestleri yani maddeyi aracı kılan toplumlar-alintilandigi için araplar- bugünün panteistleri oluyor. çünkü panteizmin tanrının bütün evrenin parçacıklarinda var olduğu söylemini baz alırsak, dünya üzerinde ki herhangi bir maddede tanrının varlığıni kabul etmek söz konusu. tanrı maddede mevcut ise, maddeye tapınmak, aynı zamanda tanrıya da tapmak oluyor.
  bahsettiğim buydu aslında.
  daha akıllıca olmasının nedeni, tanrıya inanmak için her hangi bir maddeye bağlı kalmamış olmamaları. en azından dünya üzerinde dokunabilecekleri bir maddeye.
  dinler zaten tek tanrılı olarak doğmuş sonradan çok tanrıliye evrilmis. bununla ilgili de kanıtlı ve nitelikli araştırmalar var.
  geçmiş toplumlarin akıl seviyesi din ile doğrudan bağlantılı değildir doğru.
  ama inanış biçimleri akıl seviyesi ile doğrudan alakalıdır.
  ve tanrıya tapınmak için maddeye ihtiyaç duyan bir topluluk ile maddeye ihtiyaç duymayan bir topluluk arasında bu bakımdan bariz bir şekilde fark vardır.
  0
  ofsaytsizburak 21.9.2019 17:53
  inanış biçimi de düşünme şekline giriyor bu da o coğrafyada yaşayan insanların kültürüyle ve bölgedeki coğrafi şartlarla alakalı.
  senin sunduğun mantıktan yola çıkarsak da bunun için bir toplumu yargılamak yine çok saçma oluyor. verdiğim örnekteki gibi başka bir kültüre mensup biri de çıkar bizim atalarımız bilimde daha ilerideydi siz o zamanlar anca savaşıyordunuz dese kendi kültürünü öne çıkarsa bu ne kadar etik ve hoş bir şey olur? olmaz. buradaki durum da böyle.
  0
  hedap 21.9.2019 18:08
  zamana göre kıyaslanabilir. ama tarihte sümerlerden öte ilk gelişmişlik gösterebilen bir topluluk yok.
  bu bariz ve net.
  ama kim sümelerleri konuşuyor? gökyüzü ile alakalı bugünün teleskoplariyla ortaya ancak çıkan bilgileri tabletlere işlemişler, 9. gezegen plutonu bile tabletlere işaretlenmişler, dünyanın açısını, kaç bin yılda bir aynı açıya geldiğine kadar tespit edebilmis bir topluluktan söz ediyoruz. ve bugün bunlar tabletlerle kayıtlı. tam tersine popülist tarih söylemleri yunan filozoflarini ve mitolojiyi öne çıkarıyor.
  kimi öne sürecekler? daha şundan 300 400 sene öncesine kadar kilise kuralları gereği dünya dönüyor demek idam olmana sebep oluyorken kim kimle ne yarıştirabilir?
  bu çok yersiz bir kıyaslama olur çünkü insanlığın bugün ki hale gelmesi en fazla 150 200 yıllık bir sürecin sonucu.

  bu yüzden metehani müslüman olmaması nedeniyle dışlamak diğerlerini sırf müslüman olduklari için sahiplenmek yersizdir ve verilen cevapta tam olarak verilmesi gereken ayardadir bana göre.

  1
  ofsaytsizburak 21.9.2019 20:42
  sümerler ve çin uygarlığı daha çok teknik alanda çığır açmışlardır. fakat teknik alanda insanlık zaten ilerleyecekti o zamanlar. çünkü tarım toplumuna geçilmişti. fakat antik yunan'daki gelişmeler düşünsel alanda gerçekleşti(en büyük sebebi de mevcut siyasal teşkilat). felsefenin de doğuşu orada olmuştur. daha mühim bir durum. devlet olgusundan tut da doğanın açıklamasına kadar çoğu fikrin temelleri orada atılmıştır. doğrudan islam rönesansı'nı da tetiklemiştir. o da avrupa rönesansı'nın temelini atacaktır. yani bu popülist bir yaklaşım değil. zaten kimsenin sümerleri hafife aldığını veya göz ardı ettiğini düşünmüyorum.
  300-400 sene öncesi diyorsun da bizde de durum farklı değildi. hatta durum giderek kötü bir hal aldı hala da devam ediyor. o zaman o da bunu karşı argüman olarak sunar. üstelik yine onu geçmişiyle yargılamış olursun. çünkü batı dünyası o kilisenin toplum yaşamı üstündeki hegemonyasını yıktı. biz aşamadık hala. kendimize bakalım ilk.

  zaten ilk twitin sahibine cevap vermeye bile gerek yok. benim sözüm popülist milliyetçilik yapan insanlara.
  0
  hedap 22.9.2019 02:44
  farkındayım onun.
  biraz kurcaladim:)
 • 0
  sjense 21.9.2019 17:56
  allahım görmek istediğim diyaloglar tam olarak böyle. teşekkürler..