şebnem

    2
    alicoyum 4.4.2020 18:59
    farsça kökenli "şebnem" sözcüğü "çiy" anlamındadır ve "şeb" (gece) ve "nem" (yaş, ıslaklık) sözcüklerinden oluşur. gecenin serinliğiyle biriken su damlaları anlamındaki "çiy" kelimesine aynı zamanda "jale" de denir. halk dilindeki adları: püse, samla, kardöşeği, tuman.