6

dehale

arapça "girdi" anlamındaki "dehale" fiilinden türeyen bazı kelimeler:

dâhil olmak: girmek

müdâhale: karışma, araya girme

idhâl (ithalat): ticarette ülkeye giren mallar

müdahil olmak: katılmak

medhal: giriş

hatta "tahıl" kelimesi de "dahil" sözcüğünden değişmiştir.

buğday, arpa, yulaf, mısır gibi taneli ürünlerin ortak adı olarak kullanılan tahılın "irat, kazanç" anlamındaki "dahil" kelimesinden dönüşmesi dikkat çekicidir.

bu etimolojik ve morfolojik değişim bizde toprağın, mahsulün ve rençberliğin ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterir.

bir de "medhal" demişken ismail hakkı uzunçarşılı'nın "osmanlı devleti teşkilatı'na medhal" kitabını unutmamak gerek.

müesseseler tarihinin ilk derli toplu eseri olması bakımından önemlidir. bugün de bu sahada araştırma yapanların temel kaynaklarındandır.
 • nedir

  Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.

  75 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  filozofunsakali

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • bölümün konusu dışında içerik girmek yasaktır.