bana osmanlıyı sevmem için 3 sebep söyleyin

  -3
  specular 13.5.2018 12:03
  padişahların ortalama 10 karı aldığı + bonus cariyeler
  1-2 padişah hariç çoğunun hayatını sarayda geçirdiği
  türkleri sadece savaş meydanında kullanıp ermeni, yahudi ve göçmenlerin baş tacı yapıldığı
  fatih sonrasında toprak kazanıp daha fazla büyümekten başka çok bir vizyonun olmadığı (bilim, sanayileşme)
  kardeş katlinin anayasada bulunması ve zorunlu hale getirilmesi
  askerinin isyan ederek padişahının kafasını kestiği
  150 tane çocuğu olan padişahın olduğu
  son vakitte ingilizler ile anlaşarak atatürk'e teslim ol emrinin verildiği

  bunların yaşandığı bir kültürü, imparatorluğu sevmem için bana 3 sebep söyleyin.