obama gider ayak bir yolluk alayım der gibi trumpet çalmış.