osmanlı sadrazamları

  3
  enon 10.10.2018 00:01
  ı. osman

  orhan gazi
  alaüddin paşa (ilk sadrazam)
  gündüz alp (inönü beyi)
  hasan alp (yarhisar beyi)
  turgut alp (inegöl beyi)
  konur alp
  abdurrahman gazi
  samsa çavuş
  köse mihal gazi
  yutulmuş birader
  ak temür (osman gazi'nin torunudur)
  karamürsel
  akçakoca
  saltuk alp
  taz ali
  akbaş
  mahmut alp
  karaoğlan
  kara tekin
  candarlı mevlana kara halil
  aydoğdu

  orhan

  alaüddin paşa
  süleyman paşa
  mahmutoğlu nizamüddin paşa
  hacı paşa
  sinanüddin yusuf paşa

  ı. murad

  sinanüddin yusuf paşa
  çandarlı kara halil hayreddin
  çandarlı ali paşa

  ı. bayezid

  çandarlı ali paşa

  ı. mehmed

  osmancıklı imam-zade halil paşa
  çandarlı ibrahim paşa
  amasyalı bayezid paşa

  ıı. murad

  amasyalı bayezid paşa
  çandarlı ibrahim paşa
  amasyalı hızır danişmendoğlu koca mehmed nizamüddin paşa
  çandarlı halil paşa

  ıı. mehmed

  çandarlı halil paşa
  mahmud paşa
  rum mehmed paşa
  ishak paşa
  gedik ahmed paşa
  karamani mehmed paşa

  ıı. bayezid

  ishak paşa
  davud paşa
  hersek-zade ahmed paşa
  çandarlı ibrahim paşa
  mesih paşa
  hadım ali paşa
  koca mustafa paşa

  ı. selim

  koca mustafa paşa
  hersekzade ahmed paşa
  dukakinoğlu ahmed paşa
  hadım sinan paşa
  yunus paşa
  piri mehmed paşa

  ı. süleyman

  piri mehmed paşa
  ibrahim paşa
  ayas mehmed paşa
  lütfi paşa
  hadım süleyman paşa
  rüstem paşa
  kara ahmed paşa
  semiz ali paşa
  sokullu mehmed paşa

  ıı. selim

  sokullu mehmed paşa
  semiz ahmed paşa
  lala mustafa paşa
  koca sinan paşa
  kanijeli siyavuş paşa
  özdemiroğlu osman paşa
  mesih paşa
  ferhad paşa

  ııı. murad

  sokullu mehmed paşa
  semiz ahmed paşa
  koca sinan paşa
  kanijeli siyavuş paşa
  özdemiroğlu osman paşa
  mesih paşa
  ferhad paşa

  ııı. mehmed

  ferhad paşa
  koca sinan paşa
  lala mehmed paşa
  damad ibrahim paşa
  cığala-zade sinan paşa
  hasan paşa
  cerrah mehmed paşa
  yemişçi hasan paşa

  ı. ahmed

  malkoç ali paşa
  lala mehmed paşa
  derviş mehmed paşa
  kuyucu murad paşa
  nasuh paşa
  öküz mehmed paşa
  halil paşa

  ıı. osman

  halil paşa
  kara mehmed paşa
  güzelce ali paşa
  ohrili hüseyin paşa
  dilaver paşa

  ıv. murad

  kemankeş kara ali paşa
  çerkes hasan paşa
  müezzinzade hafız ahmed paşa
  halil paşa
  hüsrev paşa
  topal recep paşa
  tabanı yassı mehmed paşa
  bayram paşa
  tayyar mehmed paşa
  kemankeş kara mustafa paşa

  ibrahim

  kemankeş kara mustafa paşa
  civan kapıcıbaşı sultanzade semin mehmed paşa
  salih paşa
  kara musa paşa
  hezarpare ahmed paşa
  mehmed paşa

  ıv. mehmed

  sofu mehmed paşa
  kara murad paşa
  melek ahmed paşa
  siyavuş paşa
  gürcü mehmed paşa
  tarhuncu ahmed paşa
  derviş mehmed paşa
  ipşir mustafa paşa
  süleyman paşa
  deli hüseyin paşa
  zurnazen mustafa paşa
  boynueğri mehmed paşa
  köprülü mehmed paşa
  köprülüzade fazıl ahmed paşa
  merzifonlu kara mustafa paşa
  kara ibrahim paşa
  sarı süleyman paşa
  siyavuş paşa

  ıı. süleyman

  siyavuş paşa
  nişancı mehmed paşa
  bekri mustafa paşa
  köprülüzade fazıl mustafa paşa

  ıı. ahmed

  köprülüzade fazıl mustafa paşa
  arabacı ali paşa
  çalık ali paşa
  bozoklu bıyıklı mustafa paşa
  sürmeli ali paşa

  ıı. mustafa

  sürmeli ali paşa
  elmas mehmed paşa
  amcazade hüseyin paşa
  daltaban mustafa paşa
  rami mehmed paşa

  ııı. ahmed

  kavanoz nişancı ali paşa
  enişte hasan paşa
  kalaylıkoz ahmede paşa
  baltacı mehmed paşa
  çorlulu ali paşa
  köprülü-zade damad numan paşa
  baltacı mehmed paşa
  ağa yusuf paşa
  silahdar süleyman paşa
  hacı halil paşa
  nişancı mehmed paşa

  ı. mahmud

  damad mehmed paşa
  kabakulak ibrahim paşa
  topal osman paşa
  hekimoğlu ali paşa
  gürcü ismail paşa
  seyyid mehmed paşa
  muhsin-zade abdullah paşa
  yeğen mehmed paşa
  hacı ivaz mehmed paşa
  nişancı hacı ahmed paşa
  hekimoğlu ali paşa
  seyyid hasan paşa
  tiryaki hacı mehmed paşa
  boynueğri seyyid abdullah paşa
  mehmed emin paşa
  bahir mustafa paşa

  ııı. osman

  bahir mustafa paşa
  hekimoğlu ali paşa
  başdefterdar naili abdullah paşa
  bıyıklı ali paşa
  mehmed said paşa
  bahir mustafa paşa
  koca ragıp mehmed paşa

  ııı. mustafa

  koca ragıp mehmed paşa
  hamza hamid paşa
  bahir mustafa paşa
  muhsin-zade mehmed paşa
  hamza mahir paşa
  hacı mehmed emin paşa
  moldovancı ali paşa
  ivaz-zade halil paşa
  silahdar mehmed paşa
  muhsin-zade mehmed paşa

  ı. abdülhamid

  muhsin-zade mehmed paşa
  izzet mehmed paşa
  derviş mehmed paşa
  darendeli cebecizade mehmed paşa
  kalafat mehmed paşa
  seyyid mehmed paşa
  izzet mehmed paşa
  hacı yeğen mehmet paşa
  halil hamid paşa
  şahin ali paşa
  koca yusuf paşa

  ııı. selim

  koca yusuf paşa
  meyyit hasan paşa
  gazi hasan paşa
  çelebizade şerif hasan paşa
  koca yusuf paşa
  damat melek mehmed paşa
  izzet mehmed paşa
  yusuf ziyaüddin paşa
  hafız ismail paşa
  ibrahim hilmi paşa

  ıv. mustafa

  ibrahim hilmi paşa
  çelebi mustafa paşa

  ıı. mahmud

  alemdar mustafa paşa
  memiş paşa
  yusuf ziyaüddin paşa
  laz ahmed paşa
  hurşid ahmed paşa
  mehmed emin rauf paşa
  derviş mehmed paşa
  seyyid ali paşa
  benderli ali paşa
  hacı salih paşa
  hamdullah paşa
  ali paşa
  mehmed said galip paşa
  benderli selim sırrı paşa
  izzet mehmed paşa
  reşid mehmed paşa
  mehmed emin rauf paşa

  ı. abdülmecid

  koca hüsrev mehmed paşa
  mehmed emin rauf paşa
  izzet mehmed paşa
  ibrahim sarım paşa
  mustafa reşid paşa
  mehmed emin rauf paşa
  damad mehmed ali paşa
  mustafa naili paşa
  mehmed emin ali paşa
  mehmed ali paşa
  mehmed emin paşa
  mehmed rüştü paşa

  abdülaziz

  mehmed emin paşa
  ali paşa
  mehmed fuad paşa
  yusuf kamil paşa
  mütercim rüştü paşa
  mehmed emin ali paşa
  mahmud nedim paşa
  mithat paşa
  ahmed esad paşa
  mehmed rüşdü paşa
  hüseyin avni paşa
  esad paşa

  ıı. abdülhamid

  mütercim rüştü paşa
  mithat paşa

  v. mehmed

  hüseyin hilmi paşa
  hakkı paşa
  said paşa
  gazi ahmed muhtar paşa
  kamil paşa
  mahmud şevket paşa
  said halim paşa
  talat bey

  vı. mehmed

  talat paşa
  ahmed izzet paşa
  tevfik paşa
  damat ferid paşa
  ali rıza paşa
  salih paşa
  damat ferid paşa
  tevfik paşa
 • 0
  horseman 10.10.2018 07:31
  en beğendiğim sokullu ve merzifonlu
 • bilin istedim

  Her türlü az bilinen, çok bilinen, duyulsada ne olduğu tam olarak bilinmeyen kavramların açıklandığı. puivin bilmesini istediğiniz bilgi, anı,fıkra, makale, görselleri paylaşabileceğiniz, sesinizi özgürce duyurmak istediğinizde seçeceğiniz bölüm