3

osmanlı sadrazamları

ı. osman

orhan gazi
alaüddin paşa (ilk sadrazam)
gündüz alp (inönü beyi)
hasan alp (yarhisar beyi)
turgut alp (inegöl beyi)
konur alp
abdurrahman gazi
samsa çavuş
köse mihal gazi
yutulmuş birader
ak temür (osman gazi'nin torunudur)
karamürsel
akçakoca
saltuk alp
taz ali
akbaş
mahmut alp
karaoğlan
kara tekin
candarlı mevlana kara halil
aydoğdu

orhan

alaüddin paşa
süleyman paşa
mahmutoğlu nizamüddin paşa
hacı paşa
sinanüddin yusuf paşa

ı. murad

sinanüddin yusuf paşa
çandarlı kara halil hayreddin
çandarlı ali paşa

ı. bayezid

çandarlı ali paşa

ı. mehmed

osmancıklı imam-zade halil paşa
çandarlı ibrahim paşa
amasyalı bayezid paşa

ıı. murad

amasyalı bayezid paşa
çandarlı ibrahim paşa
amasyalı hızır danişmendoğlu koca mehmed nizamüddin paşa
çandarlı halil paşa

ıı. mehmed

çandarlı halil paşa
mahmud paşa
rum mehmed paşa
ishak paşa
gedik ahmed paşa
karamani mehmed paşa

ıı. bayezid

ishak paşa
davud paşa
hersek-zade ahmed paşa
çandarlı ibrahim paşa
mesih paşa
hadım ali paşa
koca mustafa paşa

ı. selim

koca mustafa paşa
hersekzade ahmed paşa
dukakinoğlu ahmed paşa
hadım sinan paşa
yunus paşa
piri mehmed paşa

ı. süleyman

piri mehmed paşa
ibrahim paşa
ayas mehmed paşa
lütfi paşa
hadım süleyman paşa
rüstem paşa
kara ahmed paşa
semiz ali paşa
sokullu mehmed paşa

ıı. selim

sokullu mehmed paşa
semiz ahmed paşa
lala mustafa paşa
koca sinan paşa
kanijeli siyavuş paşa
özdemiroğlu osman paşa
mesih paşa
ferhad paşa

ııı. murad

sokullu mehmed paşa
semiz ahmed paşa
koca sinan paşa
kanijeli siyavuş paşa
özdemiroğlu osman paşa
mesih paşa
ferhad paşa

ııı. mehmed

ferhad paşa
koca sinan paşa
lala mehmed paşa
damad ibrahim paşa
cığala-zade sinan paşa
hasan paşa
cerrah mehmed paşa
yemişçi hasan paşa

ı. ahmed

malkoç ali paşa
lala mehmed paşa
derviş mehmed paşa
kuyucu murad paşa
nasuh paşa
öküz mehmed paşa
halil paşa

ıı. osman

halil paşa
kara mehmed paşa
güzelce ali paşa
ohrili hüseyin paşa
dilaver paşa

ıv. murad

kemankeş kara ali paşa
çerkes hasan paşa
müezzinzade hafız ahmed paşa
halil paşa
hüsrev paşa
topal recep paşa
tabanı yassı mehmed paşa
bayram paşa
tayyar mehmed paşa
kemankeş kara mustafa paşa

ibrahim

kemankeş kara mustafa paşa
civan kapıcıbaşı sultanzade semin mehmed paşa
salih paşa
kara musa paşa
hezarpare ahmed paşa
mehmed paşa

ıv. mehmed

sofu mehmed paşa
kara murad paşa
melek ahmed paşa
siyavuş paşa
gürcü mehmed paşa
tarhuncu ahmed paşa
derviş mehmed paşa
ipşir mustafa paşa
süleyman paşa
deli hüseyin paşa
zurnazen mustafa paşa
boynueğri mehmed paşa
köprülü mehmed paşa
köprülüzade fazıl ahmed paşa
merzifonlu kara mustafa paşa
kara ibrahim paşa
sarı süleyman paşa
siyavuş paşa

ıı. süleyman

siyavuş paşa
nişancı mehmed paşa
bekri mustafa paşa
köprülüzade fazıl mustafa paşa

ıı. ahmed

köprülüzade fazıl mustafa paşa
arabacı ali paşa
çalık ali paşa
bozoklu bıyıklı mustafa paşa
sürmeli ali paşa

ıı. mustafa

sürmeli ali paşa
elmas mehmed paşa
amcazade hüseyin paşa
daltaban mustafa paşa
rami mehmed paşa

ııı. ahmed

kavanoz nişancı ali paşa
enişte hasan paşa
kalaylıkoz ahmede paşa
baltacı mehmed paşa
çorlulu ali paşa
köprülü-zade damad numan paşa
baltacı mehmed paşa
ağa yusuf paşa
silahdar süleyman paşa
hacı halil paşa
nişancı mehmed paşa

ı. mahmud

damad mehmed paşa
kabakulak ibrahim paşa
topal osman paşa
hekimoğlu ali paşa
gürcü ismail paşa
seyyid mehmed paşa
muhsin-zade abdullah paşa
yeğen mehmed paşa
hacı ivaz mehmed paşa
nişancı hacı ahmed paşa
hekimoğlu ali paşa
seyyid hasan paşa
tiryaki hacı mehmed paşa
boynueğri seyyid abdullah paşa
mehmed emin paşa
bahir mustafa paşa

ııı. osman

bahir mustafa paşa
hekimoğlu ali paşa
başdefterdar naili abdullah paşa
bıyıklı ali paşa
mehmed said paşa
bahir mustafa paşa
koca ragıp mehmed paşa

ııı. mustafa

koca ragıp mehmed paşa
hamza hamid paşa
bahir mustafa paşa
muhsin-zade mehmed paşa
hamza mahir paşa
hacı mehmed emin paşa
moldovancı ali paşa
ivaz-zade halil paşa
silahdar mehmed paşa
muhsin-zade mehmed paşa

ı. abdülhamid

muhsin-zade mehmed paşa
izzet mehmed paşa
derviş mehmed paşa
darendeli cebecizade mehmed paşa
kalafat mehmed paşa
seyyid mehmed paşa
izzet mehmed paşa
hacı yeğen mehmet paşa
halil hamid paşa
şahin ali paşa
koca yusuf paşa

ııı. selim

koca yusuf paşa
meyyit hasan paşa
gazi hasan paşa
çelebizade şerif hasan paşa
koca yusuf paşa
damat melek mehmed paşa
izzet mehmed paşa
yusuf ziyaüddin paşa
hafız ismail paşa
ibrahim hilmi paşa

ıv. mustafa

ibrahim hilmi paşa
çelebi mustafa paşa

ıı. mahmud

alemdar mustafa paşa
memiş paşa
yusuf ziyaüddin paşa
laz ahmed paşa
hurşid ahmed paşa
mehmed emin rauf paşa
derviş mehmed paşa
seyyid ali paşa
benderli ali paşa
hacı salih paşa
hamdullah paşa
ali paşa
mehmed said galip paşa
benderli selim sırrı paşa
izzet mehmed paşa
reşid mehmed paşa
mehmed emin rauf paşa

ı. abdülmecid

koca hüsrev mehmed paşa
mehmed emin rauf paşa
izzet mehmed paşa
ibrahim sarım paşa
mustafa reşid paşa
mehmed emin rauf paşa
damad mehmed ali paşa
mustafa naili paşa
mehmed emin ali paşa
mehmed ali paşa
mehmed emin paşa
mehmed rüştü paşa

abdülaziz

mehmed emin paşa
ali paşa
mehmed fuad paşa
yusuf kamil paşa
mütercim rüştü paşa
mehmed emin ali paşa
mahmud nedim paşa
mithat paşa
ahmed esad paşa
mehmed rüşdü paşa
hüseyin avni paşa
esad paşa

ıı. abdülhamid

mütercim rüştü paşa
mithat paşa

v. mehmed

hüseyin hilmi paşa
hakkı paşa
said paşa
gazi ahmed muhtar paşa
kamil paşa
mahmud şevket paşa
said halim paşa
talat bey

vı. mehmed

talat paşa
ahmed izzet paşa
tevfik paşa
damat ferid paşa
ali rıza paşa
salih paşa
damat ferid paşa
tevfik paşa
 • 0
  horseman 9 ay önce
  en beğendiğim sokullu ve merzifonlu
 • bilin istedim

  Her türlü az bilinen, çok bilinen, duyulsada ne olduğu tam olarak bilinmeyen kavramların açıklandığı. puivin bilmesini istediğiniz bilgi, anı,fıkra, makale, görselleri paylaşabileceğiniz, sesinizi özgürce duyurmak istediğinizde seçeceğiniz bölüm

  421 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  ibrahimisbilir

 • bu bölüm #sosyal bölümünün alt bölümüdür.
 • 1. bölüm açıklamasına uygun olmayan başlıklar açmayınız.

  2. yanlış bir bilgi gördüğünüzde yazara düzeltmesi için rica ediniz.

  3. açılan başlığı gerekli buluyorsanız (+), gereksiz buluyorsanız (-) yönünde işaretleyiniz.   ilgili bölüm;

  kara delik