berat gecesi ve önemi?

  13
  sevde 19.4.2019 12:57
  duhan sûresinin 2., 3. ve 4. âyetlerinin berat gecesi'nden bahsettiği bildirilmektedir. âyetlerin meali şöyle:

  "o apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur."

  bu âyetler hakkında iki görüş vardır. çoğu tefsir bilginlerinin görüşüne göre, bu mübarek gece kadir gecesi'dir. ikrime bin ebi cehil'in de dahil olduğu bir grup alim ise; bu gecenin berat gecesi olduğunu söylemişlerdir. her iki tefsiri birleştiren diğer bir görüşe göre de, hikmetli işlerin ayırımının yapılmasına berat gecesi'nde başlanmakta ve bu işlem kadir gecesi'ne kadar devam etmektedir. bu hikmetli işler nelerdir ve âyetin mânası nedir?

  yıllık kader programı

  ibni abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:

  - bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. o yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

  - rızıkla alakalı defterler mikail aleyhisselâma verilir.

  - savaşlarla ilgili defterler cebrail aleyhissalama verilir.

  - ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan israfil'e verilir ki bu büyük bir melektir.

  - ölüm ve musibetlerle ilgili defter de azrail aleyhisselâma teslim edilir.

  fahreddin er-râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi berat gecesi'nde başlar, kadir gecesi'nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.

  berat kandili'nin "bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve beşer mukadderatının programı nev'inden olması cihetiyle leyle-i kadrin (kadir gecesi) kudsiyetinde" olması bu manalara dayanmaktadır.

  kur'ân'ın bu gecede indirilmesi meselesine ise şöyle bir açıklama getirilmektedir:

  berat gecesi, kur'an-ı kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. buna inzal denir. kadir gecesi'nde ise peygamberimiz (asm)'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. buna da tenzil denir.
 • 0
  anarchist 19.4.2019 18:45
  hangi gece dahi indiği belli olmayan dayanak