virgül

    2
    alicoyum 9.11.2019 16:46
    latincede "virga" sözcüğü "ince dal, çubuk, değnek" demektir. bu kökten fransızcaya geçen "virgule", dilimize "virgül" olarak geçmiş. yani ince daldan esinlenilmiş ve noktalama işareti "virgül"e ismini vermiş.