soba

    3
    belloch 14.8.2019 11:11
    adet bir samimiyet simgesi, bir zaman makinesi. kelimeyi duyduğum anda beynim 20 yıl öncesine flaşbek çekiyor.
  • nedir

    Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.