güzel türkistan sana ne oldu?

  6
  sevde 27.4.2019 07:04 ~ 08:30
  güzel türkistan sana ne oldu?

  insanlar fişlenmemek için camiye gidemiyor.
  doğu türkistan’ın camileri hiç olmadığı kadar boş.
  camilerin kapılarına komünist partinin astığı ‘partiyi sev’, ‘ülkeyi sev’ afişleri çin’in komünist
  propagandayı hayatın her alanına yaydığını gösterirken, camilere giden insanlar fişleniyor.
  fişlenen insanlar daha sonra toplama kamplarına götürülerek, burada işkence ve din aleyhtarı
  propagandanın muhatabı oluyor.

  gülziya mogdunkyzy adındaki bir uygur türkü kamplarda kendisine yapılanları şöyle anlatıyor;
  ‘islam'a kesinlikle inanmamam gerektiği söylendi. boyun eğmek zorunda kaldım. bir de allah'a
  inanmadığımı ve dini reddettiğimi belirten bir belge imzaladım. eğer bunu yapmasaydım şartlar
  çok daha ağır hale gelecekti. tüm müslümanları, dini inkâr ettiklerini deklare eden bir belge
  imzalamaya mecbur ediyorlar. insanlar allah'a inandığını söylemeye korkuyor.’
  uygur türkleri, yıllardır asimile edilmeye çalışılıyor. yıllardır süregelen baskı ve asimile
  politikalarıyla bugün büyük bir cezaevine dönüşen doğu türkistan’da ya rejime biat ederek
  ajanlık yapıyorsun, ya da itaat etmeyerek toplama kamplarına gönderiliyorsun. yüzbinlerce
  insanın hayatını kaybettiği doğu türkistan’da bu haksızlıklara sesini çıkaran ne kadar
  entelektüel isim varsa bir şekilde ortadan kaldırılıyor.
  doğu türkistan’ın en ünlü ilahiyatçılarından olan muhammed salih hacim de hayatına toplama
  kamplarında veda eden isimlerden biri. kuran-ı kerim’i ve riyazüs salihin’i uygur türkçesine
  ilk kez çeviren salih hacim kimseye söylenmeden tutuklanmış ve hapishanede geçirdiği 45
  günün ardından öldüğü duyurulmuştu.
  dünyanın gözü önünde uygur türkleri, sadece müslüman oldukları ve kültürlerinden
  vazgeçmedikleri için toplama kamplarında can vermeye devam ederken, süleyman çolpan’ın 95
  yıl önce türkistan’a yazdığı o şiir bugün hala anlamını koruyor;

  ‘güzel türkistan sana ne oldu?
  seher çağında güllerin soldu
  çemenler berbad, kuşlarda feryad
  hepsi bir mahzun olmaz mi dilşad