ruhun evrene girişi-ruh ve enerji yazı serisi-

  2
  dusunenfasulye 20.7.2018 11:33
  ruhların ilk yaratılışları hakkında ne bir bilgimiz, ne de bir tahminimiz vardır.yalnız bazı yüksek tebliğlere ve ruhun sürekli tekâmül aşmalarına bakarak, genel tekâmül konusunda ruhun maddeyle olan ilişkilerine ait bazı çıkarımlarda bulunabiliriz.

  ruhlar madde evreninde doğdukları zaman, tüm melekelerine sahiptirler ve her bir fert olarak birer şahsiyet sahibiydiler. ancak bunlar, kendilerinde noksan olan görgü ve deneyimlerini artırmak için maddelere bağlandıkları zaman, melekeleri doğal olarak kararıyordu. işte madde dünyasında tezahürlerinin gittikçe arttığını gördüğümüz ruhun melekeleri, onun tekâmül vetiresiyle maddesel bağlarından kurtulması oranında, yavaş yavaş kendilerine tezâhür zemini bulabilmelerinden ileri gelmektedir.

  demek ki ruhun “geriliği”ni nitelendiren şey; bilgisizlikleri ya da fena doğada olmaları gibi, yanlış hükümlere bağlı görece nitelikler değil, görgü ve deneyimlerindeki noksanlıktır. bu noksanlık da onların maddelerle karşılaşmalarından ileri gelmiştir. nasıl ki, bu noksan yanlarını gidermek için maddeler evrenine girmişler ve maddelere ilk zamanlar bu görgü ve deneyimsizlikleri yüzünden bağlandıkları için de, melekelerinin birçoklarından geçici olarak mahrum kalmışlardır.

  evrenimizde ruhlar maddelerden kurtulamazlar. bu durum doğa yasalarının bir gereğidir. daha önce aktardığımız bir ruhsal tebliğde de belirtildiği gibi, madde ruhun, ondan ayrılmayan bir yanı olmasına karşın, ruhun bulunduğu yer olması bakımından, ondan ayrılamaz. ruh ancak maddesel araçlarla, bu evrende tesirlilik gücünü gösterir ve bu gücü geliştirebilir. şu halde, ruhlar evrenlerde maddesel araçlarıyla, beraber enkarne oluşlardır, diyebiliriz. işte daha önce de söylediğimiz gibi, bu düşünce bizi, “giysi değiştirir” gibi; sürekli olarak, beden değiştirdikleri konusuyla ilgili olan teozofik iddialardan ayırmaktadır. çünkü esasen, var oluş nedeni; ruha araç olmakta bulunan bu maddelerin tekâmüldeki rolü, ruhların onlarla olan ilişkilerini geliştirmelerinde görülmektedir. uzun lafın kısası, ruhlar madde âlemine tekâmül etmek için girerler.

  tüm bunlardan anlaşılıyor ki, ruhlar madde evreninde doğuşlarından itibaren bağlı bulundukları perispirinin daha yoğun madde âleminde bir süre geçirerek onları daha “hafif” bir duruma getirerek, bu şekilde tesirliliğini artırmaya çalışırlar. işte bu nedenle, bir ruh varlığının evrene ilk girişi ile, tekâmül aşamalarında ilerledikten sonraki etkinlikleri arasında çok büyük farklar vardır.

  madde evrenindeki ruhların tekâmülleri çok değişik aşamalardan ve kademelerden geçerek oluşur. bu “yükseliş” son derece düzgün ve hep “yukarı” doğrudur. fakat ruhların, bizim dünyamıza gelinceye kadar geçirdikleri tekâmül aşamaları hakkında bizlerin hiçbir bilgimiz yoktur. dünyamızda “bitki içindeki“ (bitki bedeniyle bağlantılı olarak) yaşamıyla başlayan ruhun tekâmül aşaması onun, bizim görebildiğimiz en geri düzeyli maddesel varlığını oluşturur.

  ruh ve enerji yazı serisi 1-