paytak

    7
    alicoyum 16.9.2019 12:51
    farsçada "yaya, yürüyen" anlamında olan "piyade" sözcüğü, arapçaya "beydak" yani "satrançta piyon" olarak geçmiştir. oradan da dilimize "paytak" şekliyle girip argolaşmış ve "yürüyüşü çarpık, yamuk" anlamını kazanmıştır.