türkiye'de cargill raporu

  6
  systemfailed 1.3.2018 21:43
  “özelleştirin”

  ** bu modelde kota rejiminin bütünüyle kaldırılması ve kamu sermayeli türkşeker'in elinde bulunan şeker fabrikalarının özelleştirilerek devletin bu alandan bütünüyle çıkması sonucunda ortaya çıkacak ekonomik gelişmeler ele alınmaktadır. özelleştirme ekonominin büyüme performansı üzerinde pozitif bir etki yapacak, 2023 yılına kadar 32.7 milyar liralık reel büyüme etkisi, yüzde 0.1 ila 0.04 puan arasında bir reel büyüme hızı artışı sağlayacaktır.”

  “özelleştirin”

  ** özelleştirme sonrası verimlilik artışının da etkisiyle 2023 yılına kadar toplam 184 bin 513 kişilik ilave istihdam artışı olacaktır. bu dönüşümün ihracat katkısı 4 milyar dolar, kamuya vergi artışı sayesinde sağlayacağı ilave kaynak 1.8 milyar lira olacaktır. kotaların kaldırılması ve özelleştirme halinde şekerin kilogram fiyatı 3.3 liradan 2023 yılında 2.1 liraya düşecektir.

  “şeker fabrikalarını özelleştirin”

  raporunda kotaların kaldırılmasını, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini ve kamunun yapacağı her türlü çalışmaya paydaş olarak katılmayı isteyen cargill'e göre, özelleştirme halinde türkiye daha hızlı büyüyecek, üretim, istihdam ve ihracat artacak, hükümet de daha fazla vergi toplayacak.


  aynı raporda özelleştirme halinde, halen yüzde 10'la sınırlanan nbş üretiminin yüzde 50'lere yaklaşacağı da itiraf edildi.
 • 0
  oric 1.3.2018 21:52
  sağlık gittikten sonra fiyat düşse ne olur.