9

tekamül açısından, üst yapıya geçiş aşamaları

bütünsel anlamda gelişim, çevresel uyum ve algı birimlerinin (bilgi işleme ve ihtiyaçların karşılanması) gelişimi olarak düşünülebilir.

canlılığın başlarında tek hücreli yaşamın hakimiyeti, gelişim açısından bir üst sınırın varlığına dek sürmüştür. bakteri vs tek hücreli yaşamlar için sınır var mıydı, ya da neydi?

tekil hücrenin gelişimi, sitoplazmanın hücrenin taşıyacağı fiziksel kütle ile sınırladırılmıştır. hücre, ihtiyaçları için gerekli organel ve yapılara sahip olduğunda, ulaşacağı kapasite, hücre zarının yapıyı bir arada tutmaya yetecek mukavemeti muhafaza edebilmesiyle belirlenmiş büyüklüğe kadar gelişebilir.
ancak biliyoruz ki, varlığın her aşamasında biyolojik - yapısal kapasitelerin sınırlılığını aşacak yöntemler gelişmiştir.
bu anlamda evrimsel olarak tek hücreli yaşam, hücresel kapasite anlamında ulaşabileceği sınırlara ulaştığında, gelişim bambaşka bir aşamaya geldi.

yaşama uyum, hayatta kalma ve dış uyaranların farkındalığını artırma açısından tek hücreli bireylerin bir araya gelmesi yaşam için inanılmaz bir kolaylık ve belli konularda özelleşmenin kapısını açtı. hücre grupları, belli konularda görev üstlenerek bireylerin daha kolay yaşam sürmesini ve ortak gereksinimlerin karşılanması ve korunma açısından çok büyük gelişim sağladı.

çok hücreli yaşam, üst yapılı organizmaların da temelini oluşturmuştur.

tekamül her yapısal sınıra ulaştığında, boyut atlayarak farklı bir üst yapı oluşturacak şekilde durmadan devam etmektedir. bütünü oluşturarak ve özelleşerek üst bir yapıya ait olmak, yaşam için inanılmaz konfor ve fonksiyonalite sağlamıştır. ve bu yöntem zamanla, bütünün öncüllendiği yapıların karmaşıklaşması sonucu, yepyeni varoluş deneyimlerine neden oldu. bütünün, birey gözetilerek merkezde tutuması, bireylerin istemsiz olarak üst yapıyı oluşturmasını sağladı. aslında basit yapılar, karmaşık - kompleks yapıların hayata gelmesinde efektif döl yatağı oldular.

evren saati açısından, canlılığın meydana gelişinden beri geçen zaman inanılmaz kısa. ve en geçerli kanunlardan entropi, bütün evrende kaosun egemenliğini sağlayan en temel termodinamik ilke. canlılık ise, ilginç biçimde kısa (hatta inanılmaz kısa - kısa ötesi) bir evren zaman diliminde, bu en temel ilkeyle çelişen - onunla uyumsuz etkileşimlerin oluşturduğu uyum temelli yapılar oldular. entropinin kademeli düzensizliğe geçiş işleyişi, canlılıkta kademeli tekamülün gözlendiği faaliyet alanı olarak özel bir statüye neden oldu, olmakta.


peki bu gelişimin kendi içinde boyut atlaması açısından tek hücreliden çok hücreli üst yapıların oluşmasını ele aldığımızda, bizim en gelişmiş olarak düşündüğümüz insan üst yapısının, birlikte onun da üstünde var olan bir kompleks bütünsel yapıdan söz etmek mümkün olabilir mi…..
 • 0
  ersals 1 ay önce
  özellikle konuya dini açıdan yaklaşacak kişiler i bekliyorum....

 • derin düşünce

  eleştirel bir fikrin varsa, yeni bir teori ürettiysen, kayda değer planların varsa, insanlara bir gerçeği göstermek istiyorsan veya düşünceni akım haline getirip kendine yeni nökerler kazanmak istiyorsan, derin düşünce bölümü emrine amade.

  423 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  roxic7

  ersals
 • görünürde bir kural yok. fakat gizli saklı bir kaç kural var. onları ihlal etme. düşün bakalım, sence hangileridir?