• -1
  hedap 7 ay önce ~ 7 ay önce
  ne darwin ne de onu izleyen destekleyicileri evrim kuramını
  ispatladıkları savındaydılar. onlar kuramı gözlemsel kanıtlarına
  dayanarak doğruladıklarına inanıyorlardı. darwin'in en ateşli
  savunucusu huxley'ın bile türlerin evriminin doğal seleksiyon
  düzeneğine dayandığı tezine tümüyle katıldığı söylenemez.
  ancak "darwincilik" denen daha sonraki bir gelişme darwin'in
  evrim kuramına doğruluğu kesin bir tür dogma kimliği kazandırma
  bağnazlığı göstermiştir.

  ayrıca bunu paylaşman cok iyi olmuş, çünkü kitapta dini inanca sahip insanlardan çok bu teoriye inanan insanların yaptığı bağnazlıklar anlatılmış ve gördüğüm kadarıyla asıl bağnazlıklar ve tehlikeli bağnazlıklar inançsız insanların ortaya sorun çıkarmasına neden olmuş.
  bu da kesin bir dille inançsız bir toplumun, insanlıktan yoksun bir toplumun ortaya çıkmasına neden olacağını kanıtlıyor:)
  umarım çoğu kişi bu kitabı okur ve ateist materyalist insanların çoğunlukta olduğu toplumların dünya ve insanlık için ne kadar büyük bir tehlike olduğunun farkına erkenden varırlar. gerçi varmasaniz da çok sikimizde.

  türlerin kökeni, incil gibi, istenilen
  anlamda yoruma açık yarı kutsal bir kitaba dönüşür. almanya'da,
  doğal seleksiyon ilkesi prusyalı junkerlerin üstün ulusların
  oluşması için zayıfların yok edilmesi gerektiği inancına aranılan
  "bilimsel" desteği sağlar. prusya'da darwin'i izleyen treitschke ile
  bernhardi savaşı yüceltmeye yönelik yoğun bir çaba içine girerler.
  darwin'in kendi ülkesi ingiltere'de doğal seleksiyona dayanan
  evrim düşüncesi, ticaret ve sanayide acımasız rekabetin, emek
  sömürüsü ile sömürgeciliğin gerekçesi olur. o dönemde sosyalist
  entelektüellerin yorumu daha insancıldı; onlara göre darwin'in
  gözlemleri arasında, canlıların çetin doğal koşullara dayanma ve
  çevreyle uyum kurmada bireyler arası dayanışma ve işbirliği
  savaşım kadar yer tutan bir olaydır. öyleyse, bireyleri birbiriyle
  acımasız vuruşan bir toplumdan çok, dayanışmaya dayanan bir
  topluluğun gelişme ve ilerleme gücü daha yüksek olabilir. ne var
  ki, hızlı sanayileşme sürecine giren geçen yüzyılın kapitalist
  rekabet ortamı evrimde dayanışmayı değil, zayıfın acımasız ayıklanması düşüncesine yatkın olmalı ki, evrim doğal
  seleksiyonla özdeş tutuluyordu. daha insancıl bir yorum öyle bir
  ortamda santimantal bir fantezi olmaktan ileri geçmezdi. oysa
  doğanın tümüyle acımasız ve kırıcı çalıştığı tezine katılmamayı
  salt duygusallık diye nitelemek doğru değildir. doğada, toplumsal
  yaşamda olduğu gibi, yarışma ve savaşım yanında dayanışma ve
  işbirliği de vardır.