4
osmanlı askeri yenilikleri
osmanlı ordu teşkilatı
osmanlı imparatorluğu ordusu'nun başkomutanlık görevini hakanlar yapmışlardır.

yaya ve atlılardan oluşturulan kısma "yaya”, süvarileri ise "müsellem” şeklinde adlandırılmıştı. kapıkulu ocakları'nın kuruluşuna kadar savaşlarda fiili olarak hizmet gördüler.

osmanlı devletinin temeli atılırken süvari olan beylik kuvvetlerinin yerine vezir alaâddin paşa ile kadı cendereli kara halil'in tavsiyeleriyle türk gençlerinden oluşan ayrı ayrı biner kişilik yaya ve müsellem isimleriyle muvazzaf iki sınıf piyade ve süvari kuvveti kuruldu.

osmanlı devleti’nin beylik-devlet siyasetinden imparatorluk siyasetine geçişi imparatorluk içinde bağımsız güç bırakmak istemeyen, merkezi otoriteyi devşirme-kapıkulu-yeniçeri-enderun sistemiyle sağlamlaştırmak isteyen ıı. mehmet ile başlamıştır.

ıı. mehmet yeniçeri ocağına büyük önem vermiş çandarlı ailesinden sonra vezir-i azamlığa devşirme-kapıkulu kökenliler getirilmeye başlanmış ve yeniçeri-devşirme aristokrasisi cem ve ıı. beyazıt arasında çıkan taht kavgasında belirleyici rol oynayarak tımarlı sipahi-türk aristokrasisine karşı üstünlük sağlamışlardır. ayrıca bu devirde çok fazla kadın alış verişi olmuş,ilişkileri arttırmıştır. kanunî sultan süleyman'ın ölümü ile, devletin henüz karalarda üstünlüğü, iç denizlerde hakimiyeti ve sosyal düzeni devam etmekte idi. duraklama döneminde artık ihtiyaç kalmayan yaya ve müsellemler ve voynuklar gibi bazı eski askeri birlikler kaldırılmıştır. kapıkullarının sayısı 1610'larda 40.000'e çıkmış, tımarlı sipahi sayısı 20.000'e düşmüştür. sonuç olarak, tımar sisteminin bozulmasının en olumsuz tarafı, devletin iktisadi yapısına yansımasıdır.

gerileme döneminde, avrupa örnek alınmaya çalışılmış, teknik ve ekonomik alanlarda yapılanmaya gidilirken donanmanın yenilenmesi gibi askeri birtakım yenileşme çabalarına gidilmiştir.

ııı. murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alınarak sayılarının artırılması
yeniçerilerin geçim sıkıntısını ileri sürerek askerlik dışında işlerle uğraşmaları
iltizam sisteminin yaygınlaşması üzerine tımar sisteminin önemini kaybetmesi ve eyaletlerde asker yetiştirilmemesi
denizcilikle ilgisi olmayan kişilerin donanmanın başına getirilmesi
avrupa’da meydana gelen harp teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmemesi
gibi etkenler osmanlı askeri sisteminin bozulmasına neden olmustur.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır. • osmanlıyız biz

  Osmanlıyız Biz Anlı da Şanlıda Osmanlıyız Biz...

  8 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  666siyonist666

 • bizans torunlarının girmesi yasaktır.
  dini ve milli değerlere küfretmek yasaktır.


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...