tmgd

    0
    bulutakademi 22.11.2020 04:38
    tmgd - tehlikeli madde güvenlik danışmanıdır. tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı’nın görevi, türkiye cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.