7

ali râmitenî hazretleri kıssası "azizan"

bir zaman ali râmitenî’nin evinde iki-üç gün yiyecek bir şey bulunmadı.

evdekiler açlık sebebiyle çok üzülüyorlardı. gelen misâfire de evde ikrâm edecek bir şey yoktu.

o sırada ali râmitenî hazretlerinin talebelerinden yiyecek satan bir genç, pirinç doldurulmuş bir horoz hediye getirdi. “bu yemeği, sizin ve yakınlarınız için hazırladım. eğer hediyemizi kabûl buyurursanız, bizi memnun edersiniz.” diyerek yalvardı...

bu nâzik anda gelen yemekten son derece hoşnud olup, o talebesine iltifâtlarda bulundu. bu yemeği, misâfirine ikrâm ederek ağırladı...

misâfir gittikten sonra o talebesini çağırtarak; “getirdiğin bu yemek, sıkıntılı bir ânımızda imdâda yetişti. sen de bizden her ne murâdın var ise iste! çünkü hâcet kapısı şu ânda açıktır.” buyurdu.

genç de; “ilimde ve evliyâlık makâmında size benzemekten başka bir arzum yoktur. beni bu hâle kavuşturmanızı istirhâm ediyorum efendim!” dedi...

ali ramîtenî hazretleri; “çok zor ve yükü ağır bir iş arzû ettin. bunun yükünü kaldıramazsın. üzerimizdeki yük, senin omuzlarına çökecek olursa ezilirsin. istersen başka bir dilekte bulun.” buyurdu.

genç ise; “dünyâda tek murâdım, aynen sizin gibi olmaktır. size benzemekten başka bir şey beni tesellî etmez. buna rağmen, siz nasıl arzu buyurursanız, ona râzıyım efendim.” dedi...

bunun üzerine ali râmîtenî hazretleri; “pekâlâ” buyurup, elinden tutarak berâberce husûsî halvethânesine girdiler. yüzyüze oturarak, o şahsa teveccüh etmeye başladı. o genç, bir müddet sonra zâhir ve bâtında allahü teâlânın izniyle ali râmitenî’nin derecelerine kavuştu. fakat aşktan sarhoş olup, kendinden geçti. öylece kırk gün daha yaşayıp vefât etti. ona bir anda kendi makamlarını verip, kendisi gibi yaptığı için, iki azîz mânâsında, hazret-i üstâdın ismi “azîzân” olarak kaldı. azizan aynı özelliklere sahip iki insan demektir.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.

dün
 • islamiyet

  Ayet-i şerif, Hadisi Şerif, Kıssa ve menkıbe paylaşımları yapılabilir.

  0 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  crack

 • bu bölüm # bölümünün alt bölümüdür.
 • ehli sünnet vel cemaat itikadi dışında bir bilgi paylaşmak yasaktır.