şeyh galip

  6
  terrarossa 24.5.2018 02:19
  fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

  ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır

  hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
  bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

  ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu

  râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
  sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine

  tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
  hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

  gâlib-i dîvâneyim ferhâd u mecnûn’a salâ
  yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana

  şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

  şeyh galib
 • 0
  wan_heda 24.5.2018 02:21
  arapca ve farsca kökenli sozcuklerin karsiliklarini da parantez icinde yazsan daha iyi olurdu ☺☺ amaaan gerci bosver sanat sanat icindir😂😂😂
 • 0
  colsuzbedevi 24.5.2018 02:51
  çok iyi değil mi ya
 • 0
  muratttt 24.5.2018 02:58
  osmanlı edebiyatı farklı bir bakış açısı ve mükemmellik havada uçuşuyor
 • 0
  bedir 24.5.2018 03:26
  şey galip arpça yı çok iyi kulanan büyük bir şair olup tasavufun ufkuyls büyük eserlere imza atmış bir şair
 • 0
  bedir 24.5.2018 03:32
  geceler iyi aslında iyi olmayan bizleriz...
 • 0
  bedir 24.5.2018 03:35
  sorun bir hayli derin ve acı verici