kültürel diplomasi

  2
  aydakigunes 22.7.2023 18:37
  kamu diplomasisinin alt uygulama alanlarından biri olan diplomasi türü.

  en genel ifadeyle; bir devletin dış politika veya diplomasi
  hedeflerine ulaşması için kültürünü yayması ve yabancı
  hedef kitleyi pozitif yönde etkilemek için iletişim kurmasıdır.

  alanında çeşitli örnek uygulamalara sahip bu diplomasi türünde bir örnek vermek gerekirse çin'in dilini ve kültürünü yaymak amacıyla birçok ülkede ve üniversitede faaliyete geçirdiği konfüçyüs enstitüsü örnek gösterilebilir.