1
mevlânâ celâleddîn-i rûmî kimdir?
şâir düşünce adamı ve mutasavvıf. tasavvufta mevlevî yolunun öncüsüdür. mevlana portresini ve mevlana türbesini ilk defa yaptıran prenses gürcü hatun ile yakın dosttur. bilinen tek mevlânâ portresinin ve mevlânâ türbelerinin ortaya çıkışı bu şekilde olmuştur.

mevlânâ 30 eylül 1207 tarihinde horasan'ın belh bölgesinde, afganistan sınırları içinde kalan vahş kasabasında doğmuştur. annesi, belh emiri rükneddin'in kızı mümine hatun; babaannesi, harezmşahlar hanedanından fars prensesi, melîke-i cihan emetullah sultan'dır.

babası, "alimlerin sultânı" unvanı ile tanınmış, muhammed bahâeddin veled; büyükbabası, ahmed hatîbî oğlu hüseyin hatîbî'dir. babasına sultânü'l-ulemâ unvanının verilmesini kaynaklar türk gelenekleri ile açıklamaktadır.etnik kökeni tartışmalı olup; fars,tacik veya türk olduğu yönünde görüşler mevcuttur.

mevlânâ, dönemin islâm kültür merkezlerinden belh kentinde hocalık yapan ve sultan-ül ulema (alîmlerin sultânı) lakabıyla anılan bahaeddin veled'in oğludur. mevlânâ, babası bahaeddin veled'in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında konya'ya gelen seyyid burhaneddin'in mânevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl ona hizmet etmiştir. 1273 yılında vefat etmiştir.

mevlânâ, yazdığı mesnevî adlı eserinde kendi adını muhammed bin muhammed bin hüseyin el-belhî şeklinde vermiştir.burada yer alan muhammed isimleri baba ve dedesinin ismi, belhî ise doğduğu şehir olan belh'e nispettir.lakabı celâleddin’dir. “efendimiz” anlamındaki “mevlânâ” unvanı onu yüceltmek maksadıyla söylenmiştir.bir diğer lakabı olan hudâvendigâr ise mevlânâ'ya babası tarafından takılmıştır ve "sultan" manasına gelmektedir.mevlânâ, doğduğu kente nispetle belhî şeklinde anıldığı gibi hayatını sürdürdüğü anadolu'ya nispetle kendisine rûmî de denmektedir.ayrıca müderrisliği nedeniyle molla hünkâr ve mollâ-yı rûm olarak da anılmaktaydı.

bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır. • kimdir

  -bu bölüm ünlü kişiler/gruplarla ilgili bilgi paylaşılması amacıyla açılan bir bölümdür.

  9 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  huseyinargun

 • +paylaşımların "... kimdir?" şeklinde yapılması görsellik açısından iyi olacaktır.

  +doğruluğu kesin olmayan bilgiler paylaşmak yasaktır.

  +araştırma sonucunun düzenlenip,ilgi çekici hale getirilmesi rica olunur.

  +asıl amacın bilgi vermek olduğu unutulmamalıdır.

popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...