herif

    4
    alicoyum 24.8.2019 17:28
    dilimizde "adam" anlamıyla bilinen "herif", arapça "harīf" kökenlidir ve "meslek erbabı, sofra arkadaşı, ahbap" demektir. bu anlamının aksine türkçede argolaşıp "güven vermeyen, aşağı görülen adam" anlamını kazanmıştır.
dün
  • nedir

    Bir kavramı yada başka bir şeyin anlamını anlatmanızı sağlayan bir bölüm.