dünyanın; karbon salınımsız enerji sorunu çözümünde önemli bir adım olabilir.
  • 0
    sewo 27.5.2018 22:48
    kaynak


    epfl’nin geliştirdiği araçta benzeri bir sistemle çalışmaktadır. önce, formik asit ihtiyaç kadar depolanır. sonra hydrogen reformer (hyform) adı verilen kısma gönderilerek burada rutenyum bazlı katalizör tarafından h2’ye co2’ye ayrılır. ve en sonunda buradaki co2’ler ve h2’ler elektrik üretmek için yakıt hücrelerinin proton değişim membranına (pemfc) gönderilir. elektrik üretim aşamasının sonunda çıkan su ve co2 ise atık bileşenlerdir ama bu bileşenlerde sistem tarafından yakalanıp daha fazla formik asit üretilebilmesi için hidrojenlenerek geri dönüştürülebilir. ayrıca biyokütle oksidasyonu ile üretilen formik asitte bu sistemde kullanılabilir. hyform-pemfc olarak anılan sistem şu andaki haliyle her yıl 7.000 kwh elektrik üretmektedir. aynı zamanda elektrik verimi %45 olup 800 w’lık nominal güce de sahiptir. araştırmacılar ayrıca yakıt hücrelerinin, karbondioksit salınımı gerçekleştirmediğini, küçük partiküller ve azot oksit üretmediğini ve de tamamen çevre dostu olduğunu belirtiyorlar. bunlarla birlikte sistem fazla bakıma ihtiyaç duymadığından, ölçeklendirilebilir ve herhangi bir dış güç kaynağına ihtiyaç duymuyor. sistemde kullanılan ve kritik öneme sahip olan rutenyum katalizör ise uzun ömürlüdür ve göreceli olarak daha ucuzdur, fakat araştırmacılar daha ucuz alternatifleri geliştirmek için çalışıyorlar.