mehter

  6
  alicoyum 28.5.2018 02:43
  mehter kös ve davulları çıkardığı sesten başka savaşta farklı bir amaçla daha kullanılırdı. düşmanın kazdığı yer altı tünellerinin tespitinde (ki bunlara lağım denirdi) davuldan istifade edilirdi.

  ağaçlar üzerine oturtulan davullara tokmaklar bağlanır ve titremeye bakılırdı.

  grekçe "kazı" anlamındaki "lakhoma" kelimesinden arapçaya "lagm" şeklinde geçmiş, biz de lağım olarak almışız. lağım, klasik dönem savaşlarında başvurulan bir savaş taktiği idi.

  kazılan tünellere patlayıcılar döşenir ve ateşlenirdi. buna "lağım atmak" denirdi.