4

antik ermeni dini

ermeni dini ve mitolojisi, ermenilerin hıristiyanlığı kabulünden önceki ve hıristiyanlığı kabul ettikleri erken dönemlerdeki, hıristiyanlık dışı inanış, gelenek ve mitoloji bütününü ifade etmektedir. ilk dönemlerde kendine özgü karakterlerini korumakla birlikte asyalı diğer kavimlerin ve çeşitli anadolu uygarlıklarının inanç ve mitolojilerinden etkilenen ermeni dini ve mitolojisi zamanla özellikle perslerin etkisinde kalmış ve özellikle zerdüştlüğü kendi farklı inanç, gelenek ve mitolojik yapısına adapte ederek benimsemiştir.
ermeniler ilk önce medler tarafından yaklaşık olarak mö 583 yılında daha sonra ise persler tarafından fethedilmişlerdir. her iki kültürden de etkilenen ermenilerin daha sonraki dönemlerde dini anlamda odakları zerdüştlük olmuştur. strabo (geography 11.13.9, 11.14.6) ermenilerin ve medlerin aynı dinî ritüelleri ve gelenekleri takip ettiğini ki bunun perslerinkiyle aynı olduğu ve aslında perslerin yaşam tarzının kaynağının da medler olduğunu yazmaktadır.

her ne kadar ermeni dini ve mitolojisi büyük oranda zerdüştlüğün etkisi altına girse ve dinî terminoloji, motifler ve figürler büyük oranda değişse de ermeni dini ve mitoloji kendi farklılık ve bağımsızlığını da korumuştur. öyle ki hıristiyanlığın gelişiyle birlikte eski tapınaklar ve eski dine ait her şey yıkılmaya başlandığında, dönemin sasani imparatorluğu’na kaçan bazı zerdüşt inancı bazlı inanca bağlı ermeniler iran’daki inancın kendi inançlarına olan farklılığı sebebiyle pek iyi uyum sağlayamamışlar ve zamanla ermeni halkının ezici bir çoğunluğu hristiyan olmuştur.
ermeni tapınakları sık sık kült heykelleri barındırmaktaydı. bu tip tapınaklara ermenice bagin yani “tanrının mekânı” denirdi. tüm ermeni tapınaklarının, diğer zerdüştlük odaklı tapınaklar gibi, ateş sunakları bulunurdu. zerdüştlükte çok önemli bir yere sahip ateş sunağı ve temel aldığı ateş, ışık gibi kavramlar ermeni dininde de paralellik arz etmekteydi ve kavramlara inanış ile ortaya konan ritüeller temelde aynıydı. bunların dışında ermeniler iran yeni yılını ve kış ortasındaki ateş şölenini de kutlarlardı.
 • 0
  yuceltanay 11 ay önce
  ermeniler zerdüştlükteki yaratıcı ve tek tanrı ahura mazda’yı “aramazd” olarak anarak tapınmaktaydılar. aramazd’ın ana kült merkezi ani’deki bir tapınakken, semitik ba'al şaminkökenli barşamin’in de ani yakınlarındaki bir köyde küçük bir tapınağı bulunmaktaydı. din tarihçileri genellikle ermenilerde ikisinin birbirine çağrışım yapmasının bunun sebebi olabileceği yorumunu getirmişlerdir. nitekim kapadokya yakınlarında bulunan bir kitabede bel (baal) ile mazda dininin evlenişi tanımlanmıştır.
 • 0
  kusret 11 ay önce
  yuh bu nedir
  0
  yuceltanay 11 ay önce
  burada dünya dinlerini tartışıyoruz, yaşayan ve ölen dinleri
 • dünya dinleri

  Dünyanın büyük dinlerinden yerel dinlere ve inançlar hakkında bilgi vermek

  51 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  yuceltanay

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • hangi, dinden, inançtan olursa olsun önce saygı.
   küfür ve hakaret yok.


29. @msaid08 | kitap