• 1
    sevde 6.5.2019 13:12
    mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. sûre, adını içinde söz konusu edilen hûd peygamberden almıştır. sûre de başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.

    hûd sûresi hem üslûp hem de içerik bakımından bir önceki yûnus sûresiyle büyük bir benzerlik göstermektedir. bu sûrede de ağırlıklı olarak allah’ın varlığı, birliği, o’nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına yûnus sûresinde özet olarak, burada ise daha geniş bir şekilde yer verilmektedir. nûh, hûd, sâlih, ibrâhim, lût, şuayb ve mûsâ peygamberlerin kıssaları anlatılmakta; kur’an’ın mûcize oluşu, öldükten sonra dirilme, hesap ve âhiret hayatıyla ilgili konulara yer verilmektedir.