peygamberimiz (s.a.v) fizik-kimya mı biliyordu?

  17
  sevde 14.6.2019 15:05
  demir, kuran'da kendisine dikkat çekilen elementlerden biridir. hatta bir sureye "hadid" ismi verilmiş "demir" manasına gelmektedir hadid suresinin 25. ayetinde mealen şöyle buyrulmuştur:
  "biz demiri indirdik ki, onda çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar vardır."
  (hadid suresi 25)

  ayette, demirin oluşumu için kullanılan "enzelna" tabiri, "biz indirdik" manasına gelmektedir. hâlbuki bizim bildiğimiz şey demirin yer altından çıkarılmasıdır. yani bize göre, "demiri indirdik." yerine "demiri çıkarttık" denilmeliydi. ancak durum hiç de öyle değildir. ayette "indirdik" tabiriyle çok önemli bir bilimsel mucizeye dikkat çekilmiştir

  şöyle ki: demir madeninin oluşabilmesi için bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. ihtiyaç duyulan bu sıcaklık, dünya'da olmadığı gibi güneş'te de mevcut değildir. güneş'in 6000 santigratlik bir ısısı ve 15 milyon santigratlik bir çekirdek yüzey ısısı vardır. bu ise demirin oluşumu için yeterli bir sıcaklık değildir. demir ancak güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda, birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz hale gelir ve patlar.

  demirin uzaya dağılması da işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. bütün astronomik bulgular, dünya'daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. sadece dünya'daki demir de değil, tüm güneş sistemi'ndeki demir, dış uzaydan elde edilmiştir. çünkü ifade ettiğimiz gibi, güneş'in sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. tüm bunlardan anlaşılacağı üzere, demir madeni dünyada oluşmamış, süpernovalardan taşınarak, aynı ayette bildirildiği şekilde indirilmiştir. bu bilginin kuran'ın indirilmiş olduğu asırda yani bundan 1400 sene önce bilinmesi mümkün değildir. madem mümkün değildir, o halde bu bilginin kur'an'da var olması ne ile izah edilebilir?

  kur'an'ın allah'ın kitabı olmasından başka bir izah var mıdır? ayrıca ayette demirin insanlar için çok faydaları olduğundan bahsedilmektedir. hâlbuki bu ayette indiği dönemde insanlar demirden sadece kılıç yaplyorlardı ve demirin başka faydalarını bilmiyorlardı. buna rağmen kur'an, "onda insanlar için çok faydalar vardır." buyuruyordu. şimdi gelin, demir ile ilgili son bilimsel verilere bakalım:

  demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün değildir. atmosfer ya da hidrosfer olmaz, koruyucu manyetik alan olmaz, van allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz, insan kanındaki hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi. demir atomunun önemi, herhalde bu açıklamalarla kolayca anlaşılmıştır.

  işte kur'an'da özellikle demire dikkat çekilmesi "onda insanlar için çok faydalar vardır." buyrulması son derece manidar ve son derece hikmetlidir. şimdi vicdani bir şekilde düşünelim: 1400 sene önce, bilimin ve tekniğin isminin bile olmadığı bir asırda, çölde yaşayan ve okuma ve yazma bilmeyen bir insanın, demirin gökten indirildiğini ve onda çok faydaların olduğunu bilmesi mümkün müdür? adeta kuran'a asırlar geçtikçe gençleșiyor ve biz yeni yeni şeyler öğreniyoruz :)
 • 0
  mybae 14.6.2019 20:29
  mükemmel adeta kur'anın bir mucizesi ++ demir için yapılan araştırmalar zaten demirin sonradan geldiğini gösteriyormuş
 • 2
  sewo 15.6.2019 00:25 ~ 00:26
  bu başlık altında edilen küfürler ve hakaretler silinmiştir.
  lütfen, eleştiri adı altın hakaret ve küfürden uzak durun.
  eleştiri yapmak, saygısızlık yapmak ayrı, küfür ve hakaret bambaşka şeyler.
  0
  sevde 15.6.2019 00:36
  teşekkürler :)