halkına terörist diyenlerin avrupaya demokrasi dersi vermeye çalışması