pandemi

    3
    alicoyum 23.3.2020 21:59
    sık duyduğumuz "pandemi" sözcüğü, "tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık" demektir. yunanca kökenli "pan" (hepsi) ve "demos" (insanlar, halk) sözcüklerinden oluşmuştur (pandemos). yani bir hastalığın dünya gibi geniş bir alanda yayılması "pandemi" diye isimlendirilir.