bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

  1
  incekalem049 10.10.2019 07:19
  bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

  haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "ilerle!"
  bir yaz günü geçtik tuna'dan kafilelerle

  şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
  şimşek gibi türk atlarının geçtiği yoldan

  bir gün yine doludizgin atlarımızla
  yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

  cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
  hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde

  bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

  yahya kemal beyatlı