3

hayat haklarınız

egm tarafınca hazırlanmış, hayat haklarınız...

*insanca yaşama hakkı:
insanca yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz. size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz; insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız.

hürriyet:
kişi hürriyeti ve güvenliğine sahipsiniz. bu hürriyet ve güvenliğiniz, kanunlarla belirlenen tutuklama, göz altına alma, ıslah evine gönderme ve resmi müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiçbir kişi veya kuram tarafından ihlal edilemez, kesintiye uğratılamaz. yasa tarafından belirtilmeyen gerekçelere ve usullere dayanılarak özgürlüğünüz kısıtlanamaz. bu en tabii hakkınız, bunu sağlamak da en önemli görevimizdir.

tutuklanma nedenini öğrenme hakkı:
kanunlarla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda; tutuklanma sebebinin en kısa zamanda tarafınıza bildirilmesi, haklarınızın neler olduğunun anlatılması ve tutuklandığınızın yakınlarınıza bildirilmesi zorunludur. yakalanmanız veya tutuklanmanız durumunda en kısa sürede hakim önüne çıkarılmanız, tutuklanmanız veya yakalanmanızda kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında hemen serbest bırakılmanızı sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma
hakkına sahipsiniz.

özel hayatın gizliliği:

özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz. özel hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz. kanunlarla belirlenen esaslara göre verilen arama kararları bu konuda bir istisnadır.

konut dokunulmazlığı:
konut dokunulmazlığı en tabii hakkınızdır. kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise cumhuriyet savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan güvenlik güçleri dışında hiç kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve buralardaki eşyanıza el koyamaz.

avukat isteme hakkı:

herhangi bir suçlamayla yakalanmanız veya göz altına alınmanız durumunda; soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahipsiniz. zabıta amir veya memurlarınca yapılan sorgu işleminde ancak bir avukat bulundurabilir, sonraki savunmalarda ise ancak üç avukat bulundurabilirsiniz.
hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın soruşturmanın her safhasında avukatınızın sizinle görüşmesi, ifade alma ve sorgu müddetince yanınızda bulunup, hukuki yardımda bulunması engellenemez veya kısıtlanamaz. maddi yetersizliklerden dolayı avukat seçebilecek durumda olmamızın halinde ise 'barolar birliği' tarafından görevlendirilecek bir avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz.

delil toplatma hakkı:
ifadenizin alınması veya sorgunuz sırasında üzerinizde yoğunlaşan şüpheden kurtulmak gayesiyle belirteceğiniz konularda somut delillerin toplanmasını talep edebileceğinizin ve aleyhinize olan şüpheleri ortadan kaldıracak somut delilleri ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur.

geçersiz ifade:

herhangi bir nedenle alınan ifadenin özgür iradenizle alınmış ve aynı doğrultuda kayıtlara geçirilmiş olması zorunludur. iradenizi baskı altına alma, kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, araçlar vasıtasıyla cebir ve şiddet uygulama gibi iradeyi bozan, istenmeyenleri söylemek zorunda bıraktıran bedeni veya ruhi zorlama ile kanunlara aykırı herhangi bir eylem yapılamaz. kanuna aykırı menfaat vaat edilemez. bu tür yasak yöntemlerle elde edilen ifadeleriniz rızanız olsa da delil olarak değerlendirilemez.

susma hakkı:

zabıta amir ve memurları ile c. savcısı tarafından ifade alınma ve hakim tarafından sorguya çekilmede; ne ile suçlandığınızın açıkça belirtilmesi, isnat edilen suçlamayla ilgili olarak açıklamada bulunmamızın (yani susmanızın) kanuni haklarınızdan olduğunun hatırlatılması da zorunludur.


kaynak: egm.gov.tr/...z%c4%b1-biliyor-musunuz.as*
 • 1
  ayisigi 3 yıl önce
  kpss anayasa dersine çalışıyorum sandım bir an..
  kafayı yemezsem iyi:)
 • hayata dair

  Bu bölümde ibretlik hikayeler ve komik paylaşımları bulabilirsiniz..

  1886 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  gaddarus
  hellomyfriend
  darkier
  polinezyali
  caytiryakisi
  plumerion

 • bu bölüm #karışık bölümünün alt bölümüdür.

 • bölüm kuralları

  • bölümü takip etmeyi unutmayınız..!
  • konu dışında paylaşım yapmak yasaktır..
  • reklam amaçlı paylaşım yapmak yasaktır..
  • bölüm ile alakasız paylaşım yapmayınız..
  • başlıklarınızı her zaman ilgili bölüme açınız..
  • +18 başlıkları +18 içeriği işaretleyerek paylaşınız..
  • kurallara ısrarla uymayıp tekrar eden yazarlar bölümden engellenecektir..
  • başlıklarda ve yorumlarda herhangi bir kişinin ailesine hakaret,küfür ve rencide edici içerikler kesinlikle yasaktır..
  • şahsınıza yapılan küfür-hakaret  gibi içerikleri puiv moderatörlerine bildiriniz..