4
atatürk emperyalizm hakkında ne düşünüyordu?
atatürk emperyalizm hakkında ne düşünüyordu
“uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı.”
bu satırlar, üyesi olan 156 ülkenin oy birliği ile aldığı kararla 1981 yılını "atatürk yılı" ilan eden unesco’ya ait.
söz konusu emperyalizm olunca, 156 ülkenin ortak görüşüne göre, dünyada sömürü düzenine ‘dur’ diyebilen ilk lider olan atatürk’ün, yenilgiye uğrattığı bu haksız düzen hakkındaki görüşleri büyük önem taşıyor doğal olarak.
sadece yurdumuzun, yurttaşlarımızın değil tüm insanlığın baş belası olan doymak ve durmak bilmez emperyalizmi zaten o’ndan daha iyi tanımlayabilecek biri de olamaz sanırım.
bu konu hakkındaki konuşmalarından onlarca örnek verilebilir. ben ise bir kaçına değinmek istiyorum.
üçü – beşi geçmeyen oyunlar ile dünyayı esir almaya çalışan sömürücü devletlerin, ülkemizin de yer aldığı coğrafyada yüzyıla yakın bir süredir oynadığı oyunu, dönemin faşist ve de yayılmacı politika izleyen italyan lider mussolini üzerinden atatürk şu şekilde özetlemektedir:
“inkılabımızın tam dönüm anında topraklarımıza göz dikerek saldırmak isteyen düşmanın, dini ele alarak birçok fitne ve fesatla halkı kandırmaya kalkıp, türlü entrikalar çevirmekten çekinmeyeceği de muhakkaktır. biliyor musunuz ki mussolini peşindekilerle buraya gelirse nasıl gelecektir? önünde dervişler, hacılar, hocalarla gelecektir. din adamlarını elinde silah olarak kullanacaktır.” (1)
emperyalizmin ilk hedefinin neresi olduğunu da, kurtuluş savaşı sırasında 10 ağustos 1920’de afyon’da subaylara yaptığı konuşmadaki şu sözleri ile açıklamaktadır:
“ingilizler, milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için, pek tabii olarak evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. mütareke şartlarının tatbikatı ile silahlarımızı, cephanelerimizi, bütün müdafaa vasıtalarımızı elimizden almaya çalıştılar. sonra kumandanlarımıza ve subaylarımıza tecavüz ve taarruza başladılar. askerlik izzetinefsini yok etmeye gayret etiler. ordumuzu tamamen lağvederek, milleti, bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler. bir taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri milletin de izzetinefsine, her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla milleti alçaklığa, boyun eğmeye alıştırmak planını takip ettiler ve ediyorlar.
her halde ordu, düşmanlarımızın birinci hedefi oldu. orduyu imha etmek için mutlaka subayları mahvetmek, aşağılamak lazımdır. buna da teşebbüs ettiler. bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta, engeller ve müşkülat kalmaz. (2)
ayrıca, vatan savunmasında iki cephenin varlığından bahseder:
“dahili cephe, görünürdeki cephe… asıl olan dahili cephedir. bu cephe bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlup olabilir. fakat bu hal, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren dahili cephenin düşmesidir. bu hakikate bizden ziyade vakıf olan düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. bugüne kadar muvaffak da olmuşlardır. hakikaten ‘kaleyi içinden almak’ dışından zorlamaktan çok kolaydır. (3)
kısacası, atatürk için tek düşmanın kim olduğu bellidir:
“en büyük düşman, düşmanların düşmanı, ne falan ne de filan milletler. bilakis bu, adeta her tarafı kaplamış ve saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir.” (4)
peki dünyadaki bu sömürü düzeni hep böyle mi gidecektir?
atatürk, emperyalizmin geleceği hakkındaki görüş ve dileğini de şu sözler ile belirtmiştir:
“sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir.” (5)
“mazlum milletler, zalimleri bir gün mahvedecek ve yok edecektir. o zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal hale mazhar olacaktır.” (6)
“ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz.” sözünü ne yazık ki ancak yaşayarak kavrayabildiğimiz, öngörüleri ile tarihin akışını değiştiren bu yüce insanın bu konuda da haklı çıkması, kuşkusuz bütün insanlığın ortak dileğidir.
 • 0
  feministruh 1 yıl önce
  emperyalizmi mantıklı buluyordu, mantıklıdır da.


 • siyaset

  başlık ve yorumlarınızda yapıcı olmaya özen gösteriniz taraftarı olduğunuz ideolojiyi bu platformda temsil ettiğinizi unutmayınız . ideolojinizi övmek diğerlerini aşağılamak yerine davranışlarınızla nerede olduğunuzu gösteriniz .

  82 takipçi

 • abone ol

 • moderatörler

  mortal

  kaygusuzyazar
  sbb3
 • -başlıklarınız içerik hakkında aydınlatıcı olmalıdır dikkat çekmek için saçma başlıklar açmayınız 

  -herhangi bir ideoloji,siyasi parti hakkında aşağılayıcı küfür içeren tahrik edici başlıklar yasaktır

  -t. c. veya herhangi bir uluslar arası organizasyonda terör örgütü kabul edilen oluşumlar hakkında propaganda yapmak , övmek  yasaktır . hakkında bilgiler verebilirsiniz 

  -herhangi bir olay hakkında paylaşım yapıyorsanız tarih belirtmeye özen gösteriniz .

  -yazı yazdığınız konu hakkında ufak bir bilgilendirme yada kaynak ekleyiniz

  -kaynak göstermekten çekinmeyin direk haberleri de kopyala yapıştır yapmayınız . haberi kaynak gösterip kendi yorumlarınızı yazın 


popi yükleniyor...

popi yükleniyor...

pupu yükleniyor...

pupu yükleniyor...

tepe yükleniyor...

tepe yükleniyor...

g20 yükleniyor...

g20 yükleniyor...