masal okuyorum
 • 0
  thuglife 29.6.2018 15:27
  kitap senin mi puvo?
  0
  tofıta 29.6.2018 15:42
  evet ama sadece 2. cilt elimde
  0
  thuglife 29.6.2018 15:43
  hadi ya set olsaydı pazarlık yapardık :)
  0
  aynendiyerekyasamak 29.6.2018 16:53
  yine de büyük bir hazine puvo sahip çık kimselere verme
 • 0
  shewolf 29.6.2018 15:55
  ya ne olacaktı :d
 • 0
  aynendiyerekyasamak 29.6.2018 16:52
  i. hakkı uzun çarşılı hakkında:

  osmanlı tarihi

  ömrü boyunca osmanlı tarihini inceleyen ismail hakkı uzunçarşılı; osmanlı tarihinin arşiv vesikaları incelenmeden, kanunname ve yazma eserler okunmadan doğru öğrenilmeyeceğini savunur ve bu konuda şöyle der:

  tarih meraklılarına şunu söyleyeyim ki osmanlı tarihini yalnız basma eserlerden okurlarsa pek noksan ve kısmen de hatalı malumat (bilgi) elde etmiş olurlar. altı buçuk asırlık devamlı bir tarihi olan osmanlı imparatorluğunun siyasi, mali, iktisadi, askeri, ilmi, içtimai (sosyal) vb. vaziyeti, hakiki kaynaklara dayanılarak tetkik edildiği zaman bu devletin bütün azametiyle çehresi meydana çıkar. başka türlü, sathi, derme çatma malumat ve basit tetkik ile haklı olarak bu hayret ve takdire şayan azamet ve kudretin anlaşılmasına imkan yoktur. yine bunun gibi bu devletin inhitat (gerileme) ve sukutu (yıkılması) ve buna dair olan vesaik (vesikalar) ve eserler iyice incelenmedikçe doğruyu görmek imkansızdır. işin iç yüzü tarihlerden ziyade vesikalarda görünmekte ve vaziyet ancak o zaman aydınlanmaktadır. ben arşivleri görüp beni alakadar eden vesikaları henüz incelemeden ve yine bu devlete ait yazma ve basma yüzlerce gerek perakende (dağınık) ve gerek toplu olarak yazılan kanun ve kanunnamelerini tetkik etmeden önce kendimi osmanlı tarihine oldukça vakıf bir adam sanırdım. ancak kanunnamelerle vesikaları tetkik ettikten sonradır ki bu hususta ne kadar sathi malumat sahibi olduğumu anladım ve yine o zaman roma imparatorluğundan sonra en çok süren ve üç kıtaya yayılmış olan bu devletin kudretini ve inhitatı (gerilemesi) esnasında pek çok sadmelere (darbelere) rağmen neden selçuk, cengiz ve timur imparatorlukları gibi az zamanda parçalanıp dağılmadığını ve köşesinden bucağından koparıldığı halde dimdik ayakta durduğunu ve sonradan, yani 19. asırdan itibaren de neden süratle sükut ettiğini (yıkıldığını) idrak edebildim. iman ve akide haline gelmiş olan kanunların zayıf zamanlarda bile şöyle böyle tatbik edilebilmesi ve bu kanunların nesilden nesile kudsi an’ane olarak devam etmesi, türk milletinin kendisini her zaman hakim mevkide görmesi, onun en zayıf olan zamanlarında da kendisini, yani islam camiasını parçalanmaktan kurtarmıştır.
  kaynak:www.biyografi.net/kisiayrinti.asp
  tarihçilerin en iyisi rahmetli halil inalcık'ı da yetiştirmiştir.