4

çala yahudileri

çala, tacikçe "ne o ne bu" anlamına gelip, 18. yüzyılın sonlarında zorla islam'a geçirilen buhara yahudileri için kullanılan bir terimdir. çala yahudileri, dışarıya doğru müslüman olarak görünürken yahudi geleneklerini gizlice devam ettirdiler. bu kripto yahudilere (gizli yahudiler) buhara yahudileri de’ denir. (ibranice: בוכרים, bukharim), farsça'nın bir lehçesi olan buhori dilini konuşan orta asya musevileridir.
rusya’nın orta asya’yı ele geçirmesinden önce bu bölgeyi ziyaret eden avrupalı seyyahlar tarafından, o dönemde cemaatin çoğunun buhara hanlığı idaresinde yaşıyor olmasından dolayı kullanılmıştır. bunun yanında tarihî süreçte buhara yahudileri bilim adamları ve araştırmacılar tarafından; türkistan yahudileri, yerli yahudiler, fars-tacik yahudileri ve yaşadıkları şehirlere göre ise hocent, hive, taşkent, semerkant yahudileri olmak üzere adlandırılmıştır.
orta asya’nın en eski etnik ve dînî gruplarından birisi olan buhara yahudileri tarihte diğer yahudi gurupları ile olan sınırlı ilişkilerinden ve içinde yaşadıkları coğrafyadan dolayı,ayrı bir yahudi grubu olarak nitelendirilmiştir. özellikle, özbekistan’da ve tacikistan’da daha çok buhara, semerkant, taşkent, kokand, fergana ve duşanbe’de yerleşmişler ve yaşamlarını sürdürmüşlerdir. zaman zaman orta asya
tarihine ve kültürüne renk katmışlar ve uzun süre islam’ın egemen olduğu bu coğrafyada müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesinin bir örneğini vermişlerdir.
sovyetler birliği'nin dağılmasıyla cemaatin çoğunluğu israil ve abd'ye bir kısmı da avrupa ve avustralya'ya göç etti.
 • 0
  yuceltanay 10 ay önce
  dünyada yaklaşık 200.000 buhara yahudisi bulunur. çoğunluğu israil ve abd'de yaşar. ayrıca avrupa'nın çeşitli yerlerinde, tacikistan'da ve özbekistan'da da az sayıda buhara yahudisi yaşar. issakar, naftali ve efraim kabilelerinden geldiklerine inanırlar.
 • dünya dinleri

  Dünyanın büyük dinlerinden yerel dinlere ve inançlar hakkında bilgi vermek

  51 takipçi
 • abone ol
 • moderatörler
  yuceltanay

 • bu bölüm #kültür-sanat bölümünün alt bölümüdür.

 • hangi, dinden, inançtan olursa olsun önce saygı.
   küfür ve hakaret yok.