düşman

    2
    alicoyum 30.5.2019 06:05
    farsçadan dilimize geçen bir sözcük: "düşman". "kötü, bozuk" anlamındaki "duş" ve "düşünce, akıl" anlamına gelen "manah" sözcüklerinden oluşmuş. yani "kötü düşünen, kötülüğü akıl eden" anlamına geliyor.