demagoji

  6
  meqt 31.1.2017 14:22
  halkın istekleri, önyargıları veya korkuları temel alınarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır.

  yunanca demos(halk) ve agogos(liderlik yapmak) kelimelerinden türemiştir.

  hitabet ve propaganda yeteneği gerektiren bir iştir.

  demagoji yapanlara demagog denir.

  demagoglar genellikle şu kavramlar üzerinden halka oynamaktadırlar; dindarlık, solculuk, milliyetçilik vb.