dr. religa 23 saatlik bir ağır kalp ameliyatıyla hastayı hayata döndürmesinin ardından ekrandan hastanın kalp atışlarını izliyor. asistanı ise köşede uykuya dalmış, 1987.